h

Water in de polder

31 oktober 2000

Water in de polder

Onlangs vond er in de Groene Engel een druk bezochte discussieavond plaats over de arbeidsvoorwaarden in de 21-ste eeuw. Het veelgeroemde Nederlandse poldermodel werd onder de loep genomen. Zullen de dijken het houden in onze nieuwe eeuw of is er water te verwachten?

 Hans van de Poel)De avond was georganiseerd door de FNV-Bouw, FNV-Bondgenoten en de SP-afdeling Oss. In het forum zaten vertegenwoordigers van de vakbonden en van de werkgeversorganisaties. Jan Marijnissen leidde het debat.

Doel van de avond was van gedachten te wisselen over de invloeden van het poldermodel op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. En vooral: wat staat de werknemers in de bouw en de industrie te wachten in de nabije toekomst?

Kritische geluiden kwamen uit de zaal: hoe kan het dat de topsalarissen jaar in jaar uit sneller stijgen dan de gewone salarissen? De conclusie aan het eind van het debat was dat het een interessante, leerzame avond was, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Dossier Werk en inkomen

U bent hier