h

Oss in het schip met aankoop boerderij

7 december 2000

Oss in het schip met aankoop boerderij

We hebben een superaankoop gedaan, betoogt VVD-wethouder Van Orsouw. In werkelijkheid is de gemeente voor 630.000 gulden in het schip gegaan bij de aankoop van een boerderij aan de Macharenseweg en voor 3,2 miljoen eigenaar geworden van een luchtkasteel.

De boerderij aan de Macharense weg De wethouder heeft de adviezen van de externe deskundige en de eigen ambtenaren in de wind geslagen. Hooghartig sloeg deze liberaal de wetten van de markt in de wind. Ruim een miljoen werd er geboden boven de taxatiewaarde. Nummer 2, de gevreesde concurrent, bood de marktwaarde. Toegegeven, de markt verbloemt niets. Ook deze blunder niet. Misschien wel het ergste van deze kwestie is, dat deze wethouder het voltallige college en - op de SP na - alle partijen heeft kunnen winnen voor zijn miskoop.

Van Orsouw, die zijn ambtenaren rechts passeerde, werd daarbij niet gehinderd door enige dossierkennis. Door ter plekke woningen te bouwen zouden er gouden tijden aanbreken, dacht hij. Echter het bestemmingsplan staat geen woningbouw toe op het grootste deel van het terrein. Het bestemmingsplan kan ook niet gewijzigd worden. Het bestaande en ook het nieuwe provinciale streekplan staat woningbouw niet toe. De gemeente Oss heeft vorig jaar met gedeputeerde Van Geel van de provincie afgesproken, dat in ruil voor het doorgaan van woningbouw in Piekenhoef de gemeente niet verder in de polder zou gaan uitbreiden.

De gemeente heeft daarvoor de blaren op de tong moeten praten. CDA'er Ras beschuldigde een half jaar geleden de SP er nog van het grondbedrijf te hebben leeggeroofd. Er zou geen forse aankoop meer kunnen worden gedaan. Op deze roekeloze manier zal de reserve, die nu nog 25 miljoen gulden bedraagt, snel zijn ingeteerd. Ras zal dan roepen: Zie je nu wel dat ik gelijk had. Het is schande wat hier de gemeenschap is geflikt.

U bent hier