h

De Groene Engel moet blijven

4 december 2000

De Groene Engel moet blijven

Een dik jaar geleden opende de Groene Engel haar deuren. Na jaren voorbereiding, tegenslag, astbestaffaire was het dan eindelijk zover. Het vorige SP college gaf de Groene Engel financiëel de gelegenheid om zich de komende 2 jaar te bewijzen. Oss was al jaren op zoek naar een cultureel centrum voor jongeren. De Groene Engel zou zo'n podium worden.

Beschermengel
En niet alleen jongerencultuur maar ook kinderen, veertigers, ouderen, scholen en andere instellingen vonden hun weg naar de Groene Engel. Een plek waar ouders hun pubers met een gerust hart naar toe lieten gaan en soms zelfs meegingen! Osse gezelschappen zijn blij met de Groene Engel omdat de Lievekamp voor hen een maatje te groot is. De Ossenaren hebben de Groene Engel in hun hart gesloten. Dit blijkt uit de talloze akties en reacties uit de bevolking nu sluiting dreigt.

Een cultuurpodium als de Groene Engel heeft zeker enkele jaren nodig om zich te bewijzen. Dat dit college na een jaar de stekker er al weer uittrekt, getuigt van grote minachting voor alle inspanningen die de vele vrijwilligers hebben geleverd en minachting voor de stem van de Ossenaren. En dat nog wel door VDG (Voor De Gemeenschap) wethouder Boerboom van cultuur en vrijwilligers!! Dit VVD college wil de Groene Engel dichtgooien en naar hun eigen ideeën 'verbeteren'. Wat ze zich niet realiseren is dat de Groene Engel zo zijn identiteit kwijtraakt en verwordt tot de eerste de beste disco-tent. Een gemeentebestuur moet zich realiseren dat cultuur beleving geld kost. Als de Lievekamp in 1999 zo'n 9 ton extra subsidie krijgt om de tekorten aan te vullen ,en jaarlijks zo'n 2 miljoen waarom dan een waardevol podium als de Groene Engel niet voldoende financieel ondersteund.

Waar een wil is een weg. Dit college moet zich opstellen als BESCHERMENGEL. Zoeken naar financiële mogelijkheden om koste wat kost de Groene Engel open te houden. Zij moeten het bestuur de nodige ondersteuning geven zodat in de toekomst de problemen worden opgelost. Het past niet om het bestuur van de Groene Engel te prijzen voor hun inzet en het behaalde resultaat maar hen daarna wel de nek omdraaien.

Dossier Jeugd en jongeren
Dossier Cultuur

U bent hier