h

Nieuws van de afdeling

21 januari 2019

SP wil behoud gebouw "Bonte Hoef"

Foto: SP

De Hille en de Bonte Hoef zullen worden samengevoegd en er komt één nieuw wijkgebouw waar de activiteiten gebundeld gaan worden. Dan gaan de bestaande gebouwen van de Hille en de Bonte Hoef de functie van wijkgebouw verliezen. Er is echter nog steeds vraag naar geschikte ruimten voor verenigingen en andere initiatieven in het kader van laagdrempelig ontmoeten.

Lees verder
21 januari 2019

SP wil wijkpunt in Ussen behouden

Foto: SP

In de Hille  zijn vanuit het voormalige Wijkpunt meerdere activiteiten ontstaan met, door en voor inwoners van de wijk Ussen. Deze activiteiten zijn van waarde voor en worden gewaardeerd  door inwoners van de wijk Ussen. Het is een vorm van ‘laagdrempelig ontmoeten’. Brabant Wonen heeft  in het verleden de huur van 9.000,- euro per jaar gesubsidieerd en is daarmee per 1 januari 2019 gestopt. De gebruikers hebben niet voldoende budget om de huur op te brengen.

Lees verder
21 januari 2019

Schelversakker: Wie heeft er gelijk?

Foto: SP

Op 10 januari is in de Adviescommissie Ruimte gesproken over de aankoop van de voormalige school aan de Schelversakker voor 1,65 miljoen ten behoeve van de verplaatsing van de Nicolaasschool. Door de gemeente wordt ruim twee ton meer betaald dan de taxatiewaarde. Op een vraag naar de reden daarvoor antwoorde wethouder Van Orsouw dat op deze manier een schadeclaim van bouwbedrijf Berghege kan worden voorkomen. Voor SP raadslid Adrie Geerts aanleiding om vragen te stellen.

Lees verder
18 januari 2019

Jongeren met een arbeidsbeperking blijvend aan het werk

Foto: SP

De gemeenten slagen er in het algemeen redelijk goed in jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Maar het lukt ze niet goed hen aan het werk te houden, zo blijkt uit recent onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SP raadslid Jan van Kreij stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W van de gemeente Oss.

Lees verder
13 januari 2019

SP wil wijkpunten behouden

Foto: SP

Afgelopen commissievergadering was er een pittige discussie over wijkpunten, aangezwengeld door SP en CDA. Een wijkpunt is een "werkplek" in de wijk waar onder andere maatschappelijk werkers, jeugd- en opbouwwerkers samen komen om te werken. Deze werkplekken zijn zodanig gekozen dat ze zeer laagdrempelig zijn zodat iedereen makkelijk binnen kan lopen. Tot voor kort werden de wijkpunten door BrabantWonen ondersteunt, maar deze zijn er nu mee gestopt.

Lees verder
13 januari 2019

Wijkregisseur Schadewijk per 1 februari weg

Foto: SP

De SP heeft de afgelopen jaren meerdere keren gepleit voor het behoud van de wijkregisseur in de Schadewijk. De wijkregisseur heeft veel werk verzet in de opvang en begeleiding van de jeugd. Afgelopen commissievergadering heeft de SP opnieuw benadrukt dat er zorgen zijn over de Schadewijk. Zeker nu de functie van wijkregisseur per 1 februari vervalt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier