h

Nieuws van de afdeling

16 april 2021

Kringloopbedrijf kan weer huisraad ophalen

Foto: Phillip Goldsberry / Unsplash

Op 1 januari is de nieuwe afvalinzameling gestart. Jammer genoeg bleek er een vervelende slordigheid ingeslopen te zijn. Het Kringloopbedrijf mocht niet meer alle huisraad bij de mensen thuis op komen halen. Voor een grote groep mensen is dat heel lastig. Om deze weeffout te herstellen dienden GroenLinks, SP en PvdA op 15 maart een motie in. Het voorstel werd unaniem aangenomen. Hopelijk wordt de goede service die het Kringloopbedrijf voor 1 januari leverde nu weer hersteld.

Lees verder
16 april 2021

Motie tegen kernenergie in Brabant verworpen

Foto: Boudewijn Huijsmans / unsplash.com

De SP heeft in de raad van 15 april een motie ingediend waarin zij oproept geen plannen te maken voor de bouw van een kerncentrale in de gemeente Oss of elders in Brabant.
De motie die de SP samen met GroenLinks is ingediend werd alleen nog gesteund door de PvdA. Alle andere partijen houden de mogelijkheid open om in de toekomst kernenergie in te gaan zetten.

Lees verder
13 april 2021

Kunnen inwoners van Boschpoort en de Krinkelhoek nog wel groenten eten uit hun tuin?

Foto: Jan Raaimakers

De situatie op en rondom het terrein van de voormalige lakfabriek en ververij van Philips is bijzonder verontrustend. Op het voormalige Philipsterrein  ligt nu de wijk Boschpoort. Het grondwater daar blijkt nog steeds vervuild en loopt zelfs door tot in de Krinkelhoek.

Lees verder
13 april 2021

SP pleit voor een zonnepark naast de windmolens

Foto: SP

Waarschijnlijk wordt er binnenkort gestart met de bouw van 4 windturbines nabij bedrijventerrein Elzenburg-de Geer. De SP is voorstander om daar óók een zonnepark te ontwikkelen.

Lees verder
7 april 2021

SP pleit voor behoud van natuurlessen in Slabroek

Foto: Sander Weeteling / Unsplash.com

Het college van B&W van de gemeente Oss wil stoppen met het subsidiëren van natuureducatie in Slabroek. De SP vindt dit een slecht besluit en wil dat dit teruggedraaid wordt. En daarin staat zij niet alleen.

Lees verder
28 maart 2021

SP wil géén kerncentrale in Oss of elders in Brabant

Foto: Boudewijn Huijsmans / unsplash.com

De afgelopen maanden zijn de Brabanders gebombardeerd met berichten over de komst van een eventuele kerncentrale. Het zou zogenaamd noodzakelijk zijn voor de energietransitie: de overstap van het gebruiken van fossiele brandstoffen naar een meer duurzamere opwek. Het is niet dat kernenergie per definitie taboe is, maar de bouw van een kerncentrale van de huidige generatie is echter onrealistisch, ongewenst en daarmee uiteindelijk onzinnig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier