h

SP uit zorgen over veranderingen bij Proeftuin Ruwaard en Ussen

19 juni 2024

SP uit zorgen over veranderingen bij Proeftuin Ruwaard en Ussen

Foto: SP

Per 1 juli dreigt de werkwijze van de proeftuin Ruwaard en Ussen te gaan veranderen. Bewoners die een indicatie hebben voor  dagbesteding, zijn vanaf die datum verplicht om dit af te nemen bij de proeftuin en niet bij andere organisaties. Een slechte ontwikkeling want op deze manier is de keuzevrijheid van deze mensen verdwenen.

Bewoners die wonen  in de postcodegebieden van de Ruwaard en Ussen moeten nu overstappen naar een organisatie binnen de proeftuin, ook als ze al jaren gebruik maken van een andere organisatie voor dagbesteding. Echte dagbesteding is er niet in binnen de proeftuin. Er zijn medewerkers aanwezig die begeleiden, maar het betreft geen activiteiten op maat.

De SP zet vraagtekens bij deze ontwikkelingen en heeft contact gehad met betrokken organisaties. Cliënten zijn nog niet allemaal op de hoogte gebracht van eventueel veranderingen. De SP betreurt de gang van zaken en heeft vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder.

 

U bent hier