h

Extra ondersteuning voor vrijwilligers

16 juli 2017

Extra ondersteuning voor vrijwilligers

Foto: SP

De SP hecht grote waarde aan vrijwilligerswerk en is van mening dat vrijwilligers goede ondersteuning vanuit de gemeente verdienen. Veel Ossenaren leveren als vrijwilliger gratis een belangrijke bijdrage voor de samenleving. Vrijwilligers krijgen hierdoor nieuwe ervaringen en contacten voor terug. Daarnaast is het dankbaar werk om te doen. De SP vindt het belangrijk om goed voor onze vrijwilligers te zorgen.

Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) kan een nuttig instrument zijn om een deel van de kwaliteit te kunnen borgen en maatschappelijke risico's die verbonden kunnen zijn aan de inzet van vrijwilligers te verkleinen. De kosten voor het aanvragen van een VOG bedraagt € 41,35, vaak komen deze kosten voor rekening van de vrijwilligersorganisatie of de vrijwilliger zelf. Dit is volgens de SP een ongewenste ontwikkeling: de bedragen drukken op de vrijwilligersbudgetten van organisaties en vormen een drempel voor vrijwilligers om vrijwilligerswerk te gaan doen. In een aantal gevallen wordt de VOG door het ministerie van Veiligheid en Justitie vergoed, deze regeling is echter vrij onbekend bij verenigingen en vrijwilligers. SP-raadslid Bas van der Voort: ''Wie zegt goed voor vrijwilligers te willen zorgen moet de daad bij het woord voeren: het vergoeden van de VOG is een steun in de rug voor verenigingen en vrijwilligers. Op deze manier stimuleren we vrijwilligerswerk en kan de kwaliteit beter worden geborgd''. De SP komt daarom tijdens de behandeling van de kadernota met een voorstel om uit te zoeken hoeveel VOG's in de gemeente Oss aangevraagd worden door maatschappelijke verenigingen en organisaties. Het voorstel past in het gemeentelijke beleid om vrijwilligers(organisaties) beter te ondersteunen, zo zijn bijvoorbeeld de leges voor verenigingen ook gratis gemaakt. Het SP voorstel heeft als doel de VOG-aanvragen van vrijwilligers en verenigingen door de gemeente of door het ministerie te laten vergoeden. 

Helaas is de motie doortegenstemmen van CDA, VDG en VVD niet aangenomen

U bent hier