h

SP wil draagkrachtnorm naar 130%

16 juli 2017

SP wil draagkrachtnorm naar 130%

De armoede in ons land en de armoede in Oss  is de laatste jaren enorm gestegen. Dit betekent dat er enkele honderdduizenden huishoudens onder het bestaansminimum leven en zoveel temeer kinderen schade ondervinden. Hierdoor komen mensen in de problemen  door de armoedeval. Eenverhoging van de draagkrachtnorm  geeft de gemeente betere mogelijkheden om 
de toegenomen armoede te bestrijden vooral voor mensen met financiële problemen.  Door de ophoging naar 130% komen  mensen eerder in aanmerking voor gemeentelijke regelingen zoals “mee doen is belangrijk “ en ziektekosten via azoss.

De ruimte in de begroting geeft mogelijkheden tot het ophogen van de draagkrachtnorm voor toegang tot het gemeentelijk minimabeleid 
naar 130 % van de bijstandsnorm.Vanwege die reden diende de SP met de PvdA hierover een motie in. Echter CDA,VDG en VVD stemden tegen zodat de motie niet werd aangenomen

U bent hier