h

Bos vernield voor vuurwerk

22 juli 2017

Bos vernield voor vuurwerk

Op 22 juli wordt op het terrein van de Geffense Plas het Fatality festival gehouden. In de week voorafgaand aan het festival is een klein deel van het bos bewust vernield om het afsteken van vuurwerk tijdens het festival mogelijk te maken. Op de  foto’s is te zien wat er is gebeurd.

Foto: SP

Foto: SP

Op de volgende links is de reactie van buurtbewoners van de Geffense Plas te lezen:

De SP vraagt daarom aan het collge:

  1. Is de gemeente op de hoogte van het strippen en omzagen van bomen op het terrein van de Geffense Plas om het afsteken van vuurwerk mogelijk te maken tijdens het Fatality festival? Graag uitleg over waar de gemeente wel en niet van op de hoogte was.

  2. Is de gemeente als eigenaar van het terrein van de Geffense Plas voornemens aangifte te doen van vernieling van een deel van het terrein? Zo niet, waarom niet?

  3. Is de gemeente het met ons eens dat het vernielen van bomen strijdig is met de planvorming om van de Geffense Plas een groene verbindingszone te maken tussen ‘Landerij van Tosse’ en het Arboretum in Geffen?  Zo niet, graag motivatie van het antwoord.

  4. Is de gemeente van plan om de organisatie van het Fatality festival op te dragen de aangerichte schade te herstellen? Zo niet, waarom niet?

Verder wordt tijdens het festival op 22 juli de Heesterseweg ter hoogte van de Geffense Plas afgesloten van 10.00 uur ’s morgens tot 23 juli 03.00 uur in de vroege zondagochtend.
Deze afsluiting wordt ingesteld om de toegang van de bezoekers tot het festival beter te kunnen reguleren. De Heesterseweg is normaal gesproken de gebruikte verbinding tussen Oss en Geffen voor hulpdiensten. Door de afsluiting van de Heesterseweg is Geffen gedurende 17 uur slechter bereikbaar voor deze hulpdiensten.
 

  1. Vindt de gemeente dat een betere logistiek voor de bezoekers van het Fatality festival opweegt tegen een slechtere bereikbaarheid van Geffen voor de hulpdiensten? Graag motivatie van uw antwoord.

 

Zie ook:

U bent hier