h

Nieuws uit 2011

27 januari 2011

Jeugdzorg van 0 tot 19 jaar


Mari-Anne MarijnissenMomenteel zijn de GGD en de Thuiszorgorganisaties bezig om de jeugdzorg van 0 tot 19 in één organisatie te laten plaatsvinden. Nu is het zo dat de Thuiszorg (o.a.consultatiebureau’s) de zorg van nul tot vierjarigen op zich neemt en de GGD de oudere kinderen. Kenmerkend voor de Thuiszorg is dat deze veel contact heeft met ouders, kinderen en buurt en erg laagdrempelig is. Zij hebben veel kennis over de kinderen en kunnen snel inspringen bij problemen. Ook hebben zij een groot bereik. 98% van alle kinderen bezoekt de consultatiebureau’s.

Lees verder
26 januari 2011

Geen eigen bijdrage leerlingvervoer


SP raadslid Lilian Marijnissen sprak in de raadscommissie over het leerlingenvervoer. Al eerder heeft de SP aangegeven tegenstander te zijn van een eigen bijdrage voor ouders van kinderen met een beperking. De gemeente Oss vraagt nu geen eigen bijdrage en was ook niet voornemens dit te gaan doen in het stuk dat ter bespreking voor lag. Totdat echter onze kersverse wethouder Peters (CDA)in zijn eerste optreden in de commissie begon met te stellen dat er nieuwe cijfers waren die erop zouden duiden dat een eigen bijdrage, in tegenstelling tot eerder gemeld, wel financieel interessant zou zijn. Bovendien stond de wens voor een eigen bijdrage ook in het coalitieprogramma en was er een meerderheid voor. Wat een binnenkomer!

Lees verder
23 januari 2011

Schouder aan schouder in verzet tegen afbraak onderwijs

Protest
Bas van der Voort 3de van rechts

De Osse SP-er Bas van der Voort was één van de ruim 20.000 studenten die demonstreerden op het Malieveld tegen de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op hoger onderwijs. SP-leider Emile Roemer was aanwezig en sprak de demonstranten toe: ‘Vandaag staan wij schouder aan schouder in ons verzet tegen de afbraak van het onderwijs. Onbegrijpelijk dat Rutte en Zijlstra niet inzien hoe dom hun plannen zijn.’

De regering wil het collegegeld met 3000 euro verhogen voor studenten die uitlopen. De studiefinanciering voor masteropleidingen wordt afgeschaft. Daar bovenop komen nog eens bezuinigingen op hogescholen en universiteiten. ‘Iedereen ziet dat deze plannen Nederland beschadigen. Tegelijkertijd blijven de villasubsidie, de JSF en de banken onaangetast. Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen, niet alleen voor de elite.’Het verzet tegen de maatregelen neemt toe. Niet alleen studenten, maar ook docenten, hoogleraren en bestuurders keren zich tegen de snoeiplannen.

Lees verder
16 januari 2011

SP tegen inhuur externe adviseur


Deze week zijn de fractievoorzitters bij elkaar gekomen om te spreken over de procedure om te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. Vrijwel alle fracties willen hiervoor een externe adviseur inhuren om de vertrouwenscommissie te ondersteunen. De SP is daar geen voorstander van omdat het proces prima ondersteund kan worden met mensen uit de eigen organisatie zoals de griffier, de gemeentesecretaris en het hoofd van Personeel en Organisatie. Ook met het oog op de bezuinigingen.

De SP dient in de raadsvergadering donderdag 20 januari een motie in om te besluiten om geen externe adviseur in te huren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier