h

RECHTMATIGE TERUGBETALING VOOR OUDER ECHTPAAR

16 januari 2011

RECHTMATIGE TERUGBETALING VOOR OUDER ECHTPAAR


sp

Van de SP Hulpdienst


Volgens het landelijk beeld is totale verzorging van ouderen al lange tijd niet meer zo vanzelfsprekend in verzorgingsinstellingen.

Door alle bezuinigingen op de AWBZ van de afgelopen jaren is de zorg voor veel mensen feitelijk onbetaalbaar geworden. Bij Brabant Zorg wordt bij de opname of aanmelding (na de indicatie) bij een van hun zorginstellingen een zogenaamde zorgovereenkomst gesloten. Uitgaande van de basiszorgprijs kan met een dergelijke zorgovereenkomst de hoeveelheid benodigde zorg worden afgesproken. Te kiezen is of je de was zelf of door familie wilt laten doen, of je zelf of via familie voor je middageten zorgt etc. Hoeft de zorginstelling, als voorbeeld, niet voor de was te zorgen dan vindt er een reductie plaats van 23,75 euro per maand per persoon op de zorgprijs. Voor het middagmaal is dat 55,75 euro per persoon per maand. Zelfwerkzaamheid dus om toch nog wat geld over te houden voor leuke dingen of bezigheden of, nog veel waarschijnlijker, voor noodzakelijke dingen.

Beide partijen moeten zich natuurlijk wel aan de gemaakte afspraken houden! Bij de SP Hulpdienst bleek dat dit niet altijd het geval is. Een al erg oud echtpaar was eind 2007 opgenomen in een van de zorginstellingen van Brabant Zorg en had per overeenkomst vast laten leggen dat het wassen van het zogenaamde lijfgoed door de familie zou worden gedaan en de verzorging van het middagmaal eveneens. Vervolgens heeft men zich keurig aan de overeenkomst gehouden. Alleen bleek bij een controle door de familie medio 2010 dat er nimmer sprake was geweest van de maandelijkse contractuele reductie op de zorgprijs.

Na de melding hiervan door de familie en veel gesteggel en onderhandelen, werd de SP Hulpdienst ingeschakeld. Met als uiteindelijk resultaat dat in december 2010 inderdaad de rechtmatige terugbetaling werd voldaan.

U bent hier