h

Nieuws uit 2010

2 november 2010

Niet bezuinigen op culturele sector


Bijgevoegde brief heeft de SP in Oss verstuurd aan alle gemeenteraadsleden in Oss. De brief bevat de oproep om niet te bezuinigen op de culturele sector in Oss.

Als er, naast de bezuinigingen vanuit het rijk, ook door de gemeente nog eens fors ingegrepen zou worden dreigt kaalslag voor kunst en cultuur in Oss. Dit is de conclusie van een bijeenkomst die de SP afgelopen vrijdag heeft gehouden met vertegenwoordigers van alle grote culturele instellingen in Oss zoals de Lievekamp, Muzelinck, Groene Engel, Bibliotheek, Museum Jan Cunen, Stadsarchief en K26.

Hieronder de brief.

Lees verder
2 november 2010

Veel meer vogels in Herperduin

grote bonte spechtIn 2002 is in de omgeving van het Hoessenbostheater begonnen met de bosomvorming. Toen is de Vogelwerkgroep van IVN Oss ook begonnen met broedvogeltellingen in dit deel van Herperduin. De resultaten zijn spectaculair. Nu, 8 jaar later, zitten er al 60 % meer broedvogels.bonte vliegenvangervinkwinterkoningzwartkopOok het aantal soorten is flink toegenomen. Van 33 soorten toen tot 43 soorten nu. Daaronder zitten gewone soorten zoals vink, winterkoning, grote bonte specht, maar ook bijzondere soorten als boomleeuwerik, boompieper, kleine bonte specht, zwarte specht, groene specht en de grauwe vliegenvanger. De belangrijkste reden voor deze toename is het feit dat er veel meer voedsel te vinden is. In het dode hout leven allerlei wormen en insecten waar vogels dol op zijn. In de open plekken groeien planten die honing leveren voor vlinders of waarop rupsen, bladluizen enz leven. Ook daar zijn vogels dol op. En bovendien leveren ze zaden of bessen die weer voor andere soorten interessant zijn. Bovendien is er in de stapels hout die er nu overal liggen een veilige plek waar de vogels hun nest kunnen bouwen.
De verwachting is dat de biodiversiteit die zich rond de Hoessenbos heeft ontwikkeld de komende jaren over heel Herperduin gaat uitbreiden. Er wordt immers ieder jaar opnieuw weer een stuk van het bos omgevormd. Overigens is in de Hoessenbos het eindstadium nog niet bereikt. De variatie wordt nog ieder jaar groter en de Vogelwerkgroep kan nog wel even doorgaan met tellen.

foto's van:Theo van Orsouw.

Lees verder
2 november 2010

Niet alles volbouwen

AdrieDe gemeente Oss is druk bezig verouderde bestemmingsplannen te actualiseren. De bedoeling is dat er een actueel beeld komt van wat mag en niet mag. Dat ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen en dat er ruimte komt voor ontwikkelingen die de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren.

Onlangs kwamen de plannen voor Ruwaard en Herpen aan de orde in de raadscommissie. Vooral voor Herpen is er heel wat kwaliteitswinst te halen. Een aantal verrommelde plekken in Herpen leent zich heel goed voor woningbouw. Prima wat de SP betreft. Van de andere kant vindt de SP ook dat niet alles moet worden volgebouwd. Met name met het bebouwen van achtertuinen moet terughoudend worden omgegaan. Herpen moet zijn dorpse karakter blijven behouden en daar horen voldoende groen en voldoende speelplekken bij. Ook voor de Ruwaard is de SP geen voorstander van verdere verdichting van de woningbouw. Een mooi voorbeeld is de kerk aan de Constantijn Huygensstraat. Laat de kerk daar zijn maatschappelijke functie behouden. Afbreken en huizen bouwen is leuk voor de projectontwikkelaar, maar de bewoningsdichtheid in de Ruwaard is al hoog genoeg. Andere functies als werken en maatschappelijke voorzieningen geven de wijk meer variatie en vergroten de leefbaarheid.

Lees verder
1 november 2010

Borden verversen


BernardZodra er affiches los hangen gaat onze Bernard er langs om ze te vernieuwen. En dat allemaal op de fiets! Hij wist ons ook te melden dat er eerst één en nu allebei de verkiezingsborden in de Molenstraat door vernieling plat liggen. Maar dat is toch echt een klus voor de gemeente, zegt hij.

Lees verder
1 november 2010

Koninklijke onderscheiding voor Theo Willemse


Lintje voor Theo Willemse Locoburgemeester Jules Iding heeft op zaterdagavond 30 oktober in het clubgebouw van de duivensportvereniging een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de 66 jarige Theo Willemse. De heer Willemse heeft in Oss en de regio tal van bestuursfuncties bekleed in de duivensport. Hij was aangenaam verrast en verguld met de Koninklijke onderscheiding. Ook zijn vrouw deelde met een boeket bloemen in de eer en de vreugde.

Lees verder
1 november 2010

Regen deert SP niet

Zaterdag waren SP-ers campagne aan het voeren in het Osse centrum en in winkelcentrum de Ruwert in de Ruwaard. Ondanks dat de regen regelmatig met bakken uit de hemel viel gingen onze mensen gewoon door. Veel Ossenaren lieten blijken nu al zeker te weten dat zij 24 november SP gaan stemmen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier