h

Nieuws uit 2010

9 december 2010

Emile Roemer in Zout

zoutHoofdgast in politiek cafe Zout van aanstaande zondag is SP-voorman Emile Roemer. Met hem praten we over de actuele Haagse politiek en in het bijzonder over de linkse samenwerking. We proberen Job Cohen en Femke Halsema ook nog aan tafel te krijgen.

Lees verder
2 december 2010

Oss scoort zeer goed bij uitvoering Wmo

chrisOss scoort op gebieden van de WMO hoger dan vergelijkbare gemeenten en ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat is de uitkomst van het (verplichte wettelijke) jaarlijkse onderzoek naar klanttevredenheid en prestatiegegevens WMO 2009. Op alle fronten hebben we vooruitgang geboekt, alleen de vervanging van huishoudelijke hulp bij vakantie en ziekte is een aandachtspunt, aldus wethouder Chris Ermers.

Bij het client-tevredenheidsonderzoek scoort Oss op veel onderdelen hoger dan het (landelijk) gemiddelde. Het gemeentelijke zorgplein scoort goed op de klanttevredenheid over de dienstverlening en het voorzieningenpakket. Zo heeft de tevredenheid bij de huishoudelijke hulp een rapportcijfer van 7,8. Dat is hoger dan
de andere gemeenten en ook hoger dan het Osse cijfer van 2008 (7,7). Minder tevredenheid is er over vervanging bij vakantie en ziekte door de zorgaanbieders (de leveranciers van de huishoudelijke hulp). Dit is een aandachtspunt.
Ook het rapportcijfer over de aanvraagprocedure bij het Zorgplein van Oss is goed, een 7,7 en vorig jaar 7,4. Landelijk is dit cijfer voor 2009 een 7,4. Gebruikers zijn het meest tevreden over de tijd die het Zorgplein neemt bij de aanvraag. Dit past in de visie van de gemeente bij het aanbieden van individuele voorzieningen: het leveren van maatwerk. Minder tevredenheid is er over de tijd tussen het indienen van een aanvraag en verkrijgen van de gevraagde voorziening. Op het terrein van de voorzieningen voor mensen met een beperking scoort Oss 81%, dit is tien procent hoger dan het landelijke gemiddelde. Ook bij het bevorderen van deelname aan
het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem scoort Oss meer dan 20% hoger dan het landelijke gemiddelde. Ook blijkt dat de arbeidsparticipatie in Oss (iets) lager is dan in de vergelijkbare gemeenten en ten opzichte van de landelijke cijfers. De jeugdwerkloosheid is iets hoger. Daarentegen heeft Oss een lager aantal bijstandsuitkeringen en een lager aantal kinderen in gezinnen met
een uitkering. Ook heeft Oss minder cliënten in de schuldhulpverlening dan gemeenten met dezelfde gemeentegrootte.
Ook opvallend is het hoge percentage vrijwilligers in Oss (29%) dat bijna het dubbele is ten opzichte van de landelijke uitkomst. Het aantal mantelzorgers is moeilijk te meten, maar is vergelijkbaar met gemeenten van dezelfde grootte.

Lees verder
26 november 2010

Jan Marijnissen steunt stakende postbodes


Postbodes in Den Bosch hebben ook vrijdag het werk neergelegd. Jan Marijnissen kwam ze een hart onder de riem steken.

toespraak
Jan Marijnissen spreekt de mensen toe (foto: Omroep Brabant)

Bekijk hier het verslag van Omroep Brabant

Lees verder
26 november 2010

Manifestatie: Armoede werkt niet!


Kom naar de manifestatie om samen een vuist te maken tegen de forse bezuiniging op mensen met een arbeidsbeperking! De plannen van het Kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten van tafel.

Armoede werkt niet! Protesteer mee! Zaterdag 27 november, Brabanthallen Den Bosch

Lees verder
26 november 2010

SP blijft de grootste partij


De SP blijft, ondanks het verlies van 2 zetels, met 9 zetels de grootste partij in de nieuwe gemeenteraad. Ruim 6500 mensen kozen voor de SP en dat is bijna een op de vier uitgebrachte stemmen.

verkiezingsavond
In de hal van het gemeentehuis worden de uitslagen bekend gemaakt

Natuurlijk is het jammer als je 2 zetels verliest terwijl er 4 jaar hard en goed gewerkt is en veel tot stand is gebracht in Oss en de dorpen, maar het is niet anders. In Oss is de SP in vrijwel alle stemburo's verreweg de grootste partij geworden, maar de opkomst in de stad Oss was erg laag. In de dorpen scoorde de SP minder maar was de opkomst stukken hoger en dat heeft in het voordeel van bv VDG en CDA gewerkt. De landelijke populariteit van de VVD heeft ervoor gezorgd dat die partij stevig heeft gewonnen terwijl zij in Oss eigenlijk niks gepresteerd hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier