h

Nieuws uit 2010

9 november 2010

Idyllische plekjes in Herperduin


Ieder jaar wordt er weer een nieuw stukje naaldbos in Herperduin omgevormd tot loofbos. Daarbij komen soms fraaie plekjes tevoorschijn, zoals hier het Rondven.

rondven
Dorpsradenleden en anderen krijgen toelichting op de bosomvorming

Lees verder
9 november 2010

verkiezingsavond voor mensen met een beperking

mee
Aan het woord is Marie Therese Janssen die binnenkort voor de SP in de osse gemeenteraad komt

De avond was georganiseerd door MEE (voor mensen met een beperking) in de raadzaal van het gemeentehuis. Alle politieke partijen hadden een standje ingericht. Burgemeester Klitsie (met ambstketen) hield een welkomstwoord.

Door medewerkers van MEE werd uitleg gegeven over de verkiezingen. Met behulp van mensen uit de zaal is de vereenvoudigde stemwijzer ingevuld. Een hele klus voor de deelnemers.

Lees verder
7 november 2010

Sharon Gesthuizen bezoekt MKB


Sharon GesthuizenSharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid voor de SP, gaat maandagmiddag 8 november op bezoek bij kleine en middelgrote ondernemers in Oss. De SP draagt deze groep ondernemers een warm hart toe en Sharon Gesthuizen is benieuwd naar de stand van zaken in Oss.

Tussen 14.00 uur en 15.00 uur brengt zij een bezoek aan autobedrijf Jurgen van de Goor en van 15.00 uur tot 16.00 uur bezoekt zij drukkerij Putters in Oss. Om 16.00 uur gaat Sharon Gesthuizen bij Espresso & Zo in gesprek met de nieuwe centrum manager Jack van Lieshout en ondernemers uit het Osse centrum. Bij dat gesprek zullen ook SP-voorman Jules Iding en SP fractievoorzitter Paul Peters aanschuiven.

Lees verder
7 november 2010

Liberalisering landbouw schaadt belangen boeren


Op 2 november organiseerde de ZLTO een verkiezingsdebat over de toekomst van de landbouw in Oss en Lith. Het werd gehouden in de loods van de tomatenkwekerij van de familie van der Linde in Maren-Kessel. Daar worden per jaar meer dan 1000 ton tomaten geproduceerd. Dat zijn er heel veel, zelfs voor SP-begrippen. Temeer omdat het om kleine cherry-tomaatjes gaat.

Adrie Geerts aan het woord

Lees verder
6 november 2010

Mijn stem hebben jullie

campagne ussen

Vandaag hebben opnieuw tientallen Osse SP-ers op straat campagne gevoerd. SP-ers waren actief op verschillende plekken in het centrum en in het winkelcentrum Ussen. De reacties van de mensen waren positief en de zinnen "ik hoef geen flyer want ik stem toch al op jullie","mijn stem hebben jullie" en "ik ga nu voor het eerst SP stemmen omdat jullie het opnemen voor de mensen bij Organon" werden veel gehoord. De komende 17 dagen tot aan 24 november zal de SP dagelijks op straat en in de buurten en dorpen aanwezig zijn.

Lees verder
3 november 2010

Campagne van start


Jules Iding bezorgde vanavond de eerste van tienduizenden verkiezingskranten persoonlijk aan een bewoner van de Linkensweg in Oss. Vanaf vandaag zijn tientallen vrijwilligers van de SP dag in dag uit actief om vele duizenden Ossenaren en mensen uit de dorpen persoonlijk te bezoeken en de SP-Krant af te geven. Regen en wind deren de SP-ers niet. We nemen gewoon een paraplu mee zoals Jules vanavond in de stromende regen.

Verkiezingskrant aanbieden

Aanstaande zaterdag is de SP ook weer te vinden in het osse centrum.

Lees verder

Pagina's

U bent hier