h

SP voor voortzetting coalitie

22 december 2010

SP voor voortzetting coalitie


SP informeert ossenaren over ontwikkelingen collegevorming . Zie ook advertentie in weekblad Regio Oss.

Kloof tussen SP en VVD te groot

SP wil voortzetting huidige coalitie, maar schuwt de oppositie niet

Aan de inwoners van de gemeente Oss:

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november is de SP met 9 zetels opnieuw de grootste partij geworden. De huidige coalitie van SP, VDG en PvdA heeft haar meerderheid behouden. Wij zien dit als een beloning van goed bestuur en bedanken nogmaals alle SP-stemmers!

Na de verkiezingen startte onze lijsttrekker Jules Iding als informateur gesprekken met alle andere partijen om te bekijken welke coalitie in Oss op de meeste steun kan rekenen. Dat de SP de informateur heeft geleverd is een heel normale zaak want volgens de traditie heeft de grootste partij dit recht.

Als SP hebben we de informateur laten weten voor de voortzetting van het huidige college te zijn. VDG wilde echter nadrukkelijk de VVD erbij. De SP wilde ook nog praten met het CDA maar dat wilde vooral VDG niet. De SP heeft toch ingestemd met verkennende gesprekken met de VVD om de mogelijkheid van een vierpartijencollege serieus te onderzoeken. Na vijf lange gesprekken hebben wij echter geconcludeerd dat de kloof tussen de SP en de VVD te groot is.

De verschillen van opvatting liggen op het gebied van het beleid voor mensen met een laag inkomen, de zorg voor ouderen en gehandicapten, en het cultuurbeleid. De SP is trots op de uitstekende sociale voorzieningen die in Oss voor deze groepen zijn opgebouwd en wil deze handhaven. Het gaat namelijk om mensen waar we solidair mee moeten zijn, zeker nu de crisis hun situatie verder dreigt te verslechteren. Met name de VVD bleek tijdens de gesprekken ver van de sociale gedachte af te staan. De liberalen willen ruim € 2,5 miljoen bezuinigen op het
sociale beleid.

Ook op het gebied van cultuur is er een kloof. De SP wil de bibliotheek, Lievekamp, Groene Engel, enz. op een goed niveau en toegankelijk voor iedereen houden. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid en uitstraling van onze stad. Door de rijksbezuinigingen wordt de cultuursector al zwaar getroffen. De VVD wil daarbovenop ook nog eens plaatselijk bijna 1 miljoen bezuinigen.

Wij hebben geen vertrouwen in een coalitie met de VVD. De Osse VVD maakt deel uit van een regeringspartij die onze sociale verworvenheden één voor één afbreekt. Dat zal voor spanningen zorgen in een eventuele coalitie. Oss heeft de komende jaren juist een stabiel college nodig, een college met een sterk sociaal beleid. De SP wil heel graag verder meebesturen in Oss. Maar wel met het huidige college van SP, VDG en PvdA , dat wij vertrouwen. Dit college heeft de afgelopen jaren bewezen Oss goed te kunnen besturen in een sfeer van rust en stabiliteit. Vriend en vijand zijn het daarover eens. Een coalitievoortzetting vereist uiteraard ook het sluiten
van compromissen. Daartoe zijn wij bereid. Ook realiseert de SP zich dat de komende jaren fors bezuinigd moet worden. Wij hebben tijdens de verkennende gesprekken dan ook vele bezuinigingsmogelijkheden aangedragen. In totaal voor ca. 10 miljoen incl. reductie personeel en aanpassing van gemeentelijke lasten, maar zonder de solidariteit aan te tasten.

De sleutel ligt nu in handen van VDG. Die partij moet kiezen. Voor kil rechts beleid met de VVD en het CDA in het college of voor voortzetting van de huidige samenwerking en daarmee voor zekerheid, stabiliteit en solidariteit. Als VDG rechtsaf gaat, kiest de SP voor de oppositie om vanuit die rol verzet te plegen tegen de politiek van sociale en culturele afbraak.

Het bestuur en de fractie van de SP-afdeling Oss

U bent hier