h

Wethouder laat Piekenhoef in de kou staan

10 december 2019

Wethouder laat Piekenhoef in de kou staan

Foto: SP

Wethouder van Orsouw wil niets doen om de leefbaarheid in de Berghemse wijk Piekenhoef te verbeteren. Dat concludeert SP-raadslid Simone Schoneveld-Peters uit de ambtelijke reactie die zij ontving op de conclusies van het SP-onderzoek in de wijk.

 

“Afgelopen zomer heeft de SP een onderzoek uitgevoerd in de Piekenhoef. Aanleiding was de actie tijdens de campagne waarbij we met een frietkraam in de wijk hebben gestaan en veel mensen hebben gesproken. Mensen kwamen met suggesties, ideeën, knelpunten en frustraties. De actie tijdens de campagne heeft de basis gevormd voor de inhoud van de vragenlijst. De SP is met deze vragenlijst langs alle deuren in de Piekenhoef gegaan. Naast de enquête hebben we veel mensen ondervraagd en gewoon gesproken, zoals we dat in Berghem doen. De burgemeester noemde ons onderzoek de “puurste vorm van volksvertegenwoordiging” mede daardoor zijn wij teleurgesteld in de reactie van wethouder van Orsouw. Onze poging om de inwoners van de Piekenhoef een stem te geven, gehoor te geven aan de vragen die zij hebben als het aankomt op verkeersveiligheid, mogelijkheid tot ontmoeten en een plek voor de jeugd wordt door deze wethouder zo van tafel geveegd”.

“Positief is dat de dorpsraad als onafhankelijk orgaan ons onderzoek steunt en in hun contact met de bewoners dezelfde input ophaalt. De dorpsraad heeft daarbij samen met de klankbordgroep Piekenhoef en VVN onlangs een initiatief gestart om de snelheid op de Landbouwlaan te verlagen naar 30km/u. Veel bewoners op de Landbouwlaan hingen de bordjes op hun ramen om het initiatief te steunen.
Het treinstation moet op een hoger niveau worden beslist maar wat kan het kwaad om dit nog eens aan te geven bij provincie of landelijke politiek. Wij hoeven niet te zorgen dat de begroting van Prorail rond komt, dat verzorgen zij zelf.
Het ontmoeten mag in wat voor vorm dan ook en hoeft het centrum niet te bijten, enkel een aanpassing in bestemmingsplan en laat een dappere ondernemer, die onze gemeente voldoende rijk is, de plannen uitvoeren, ook dit is geen politieke taak.
Als laatste werd er vanuit de gemeenschap direct heel positief gereageerd op het Cruijff Court en boden aan de organisatie en het takenpakket wat het met zich meebrengt mede op zich te nemen”.

“Wat het meest teleurstellend maar ook wel tekenend voor dit college is dat er eigenlijk niets hoeft te veranderen. Nieuwe inzichten, wensen van bewoners, verbetering van leefbaarheid worden allemaal weggeschoven onder de noemer “we hebben er al ooit over nagedacht en daarom doen we het zo”.
Daarnaast als er dan volgens wethouder van Orsouw een klein positief mogelijk terecht punt wordt geopperd is er geen geld voor. Onze bewoners verdienen meer, zij verdienen gehoord te worden. Bureaucratie, regelgeving en oude besluiten moeten in een democratie plaats maken voor de suggesties, wensen en zorgen van onze inwoners. Het is niet college versus oppositie maar samen staan we sterk en gaan we voor het beste voor onze gemeente”.

Donderdag 12 december wordt het onderzoek besproken in de opiniecommissie, de SP hoopt op steun voor de bewoners van de Piekenhoef

U bent hier