h

Nieuws uit 2016

23 september 2016

Ans Broersen geinstalleerd als raadslid

Foto: SP

Afgelopen raadsvergadering is Ans Broersen als SP raadslid geïnstalleerd. Zij vervangt voorlopig Jeanny Smeets die  wegens ziekte afwezig is. Van fractievoorzitter Jan Zoll ontving ze een mooi boeket bloemen. Succes Ans.

Lees verder
23 september 2016

Toerist stopt niet bij de grens van Oss

Foto: SP

In juli vorig jaar heeft de Gemeenteraad een SP motie aangenomen om tot een vernieuwde visie en actieplan te komen om toerisme en recreatie in Oss beter op de kaart te zetten. De SP heeft daar zo haar eigen ideeën over en presenteerde deze eerder aan de pers en aan de gemeenteraad.

Lees verder
23 september 2016

Wachtlijsten jeugdhulpverlening taboe

De afgelopen periode is er veel onrust ontstaan over de wachtlijsten van de jeugdhulpverlening. Uit onderzoek blijkt dat de wachtlijsten stijgen. Ouders en jongeren zijn hier de dupe van.

De gemeente Oss heeft besloten om extra gelden (500.000 euro) beschikbaar te stellen voor het oplossen van de wachtlijsten. De SP is uiteraard voor het opheffen van wachtlijsten, maar we vinden het niet goed om zonder verder beleid enkel de stijgende wachtlijst aan te pakken.

Lees verder
20 september 2016

SP: Alle hens aan dek voor de Maasveren

De SP maakt zich zorgen over het voortbestaan van de veerponten over de Maas. Jaarlijks maken meer dan 250.000 fietsers gebruik van deze vorm van vervoer. Om de tarieven betaalbaar te houden hebben twee Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland jarenlang een deel van de kosten voor hun rekening genomen. De provincie Gelderland wil dat nu afbouwen in de hoop dat de veren in de komende 8 jaar financieel onafhankelijk worden. Om er achter te komen wat de gevolgen zijn brachten SP-politici uit Brabant en Gelderland op 19 september een bezoek aan de Maasveren.

Lees verder
20 september 2016

SP wil geen contributieverhoging sportclubs

Foto: SP

Bij sportclubs wordt hard gewerkt om de forse bezuinigingen van dit college (VDG, CDA, VVD) op te vangen. De sportverenigingen zijn met diverse initiatieven gekomen om efficiënter te werken, zoals het beter benutten van de accommodaties en het verhogen van de eigen inkomsten. Vanuit de sportclubs ontvangt de SP steeds meer uitingen van zorg. Voor veel clubs is overleven alleen mogelijk door het verhogen van de contributie. Dit brengt de clubs in een negatieve spiraal. Het is de vraag of deze methode toekomstbestendig is: een hogere contributie zorgt immers voor een hogere drempel om lid te worden van de lokale sportvereniging.

De SP vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Lid zijn van een sportvereniging hoort daarbij en is tevens belangrijk voor de ontwikkeling- en gezondheid van kinderen. Verdere contributieverhogingen, als gevolg van de bezuinigingen, is voor de SP onacceptabel.

Lees verder
18 september 2016

SP pleit voor afschaffing hondenbelasting

In Oss zijn er verschillende gemeentelijke belastingen. Iedereen kent de OZB en de hondenbelasting. Maar er zijn nog meer “kleinere” belastingen zoals de toeristen- en reclamebelasting. Deze week stonden de kleine belastingen op de agenda van de gemeenteraad om te kijken of ze aangepast of zelfs afgeschaft kunnen worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier