h

Aantal melkkoeien in Oss opnieuw fors toegenomen

29 november 2016

Aantal melkkoeien in Oss opnieuw fors toegenomen

Foto: SP

De SP in Oss maakt zich zorgen over de ongebreidelde groei van de veehouderij in Oss. Terwijl de groei van het aantal varkens door de slechte prijzen inmiddels is gestabiliseerd, blijft het aantal koeien fors toenemen. Dit jaar kwamen er in de gemeente Oss 1250 koeien bij. Een toename van bijna 10% ten opzichte van 2015. Dit komt bovenop de 35% waarmee de melkveestapel de tien jaar ervoor al is gegroeid in Oss.

Omdat de hoeveelheid grond niet toeneemt is er voor al die koeien steeds minder plaats in de wei. De koeien blijven noodgedwongen binnen in steeds grotere stallen. Daar produceren ze steeds grotere hoeveelheden mest. Mest waarvoor op het land steeds minder plaats is. De boerenlobby ziet de oplossing in mestverwerking. VDG, VVD en CDA vinden dat de gemeente daar zo snel mogelijk aan mee moet werken. De SP vindt dit dweilen met de kraan open. Eerst moet de groei van de veehouderij worden gestopt. Want de groeiende veestapel leidt niet alleen tot een groot mestoverschot, maar ook tot steeds meer overlast in de vorm van stank, fijn stof, ammoniak en zwaar vrachtverkeer. De SP vindt dat de gemeente daarom het goede voorbeeld van Landerd moet volgen en zo spoedig mogelijk de geurverordening aan moet scherpen. En in het bestemmingsplan regels moet opnemen om verdere groei van de veehouderij te beperken.

Genoeg = genoeg.

Zie ook:

U bent hier