h

Nieuws uit 2016

18 september 2016

SP bezoekt Maasveren en houdt enquête

De SP maakt zich zorgen over het voortbestaan van de veerponten over de Maas. Jaarlijks maken meer dan 250.000 fietsers gebruik van deze vorm van vervoer. Om de tarieven betaalbaar te houden, hebben twee Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland jarenlang een deel van de kosten voor hun rekening genomen. De provincie Gelderland wil dat nu afbouwen in de hoop dat de veren in de komende 8 jaar financieel onafhankelijk worden. Om er achter te komen wat de gevolgen zijn, brengen SP-politici uit Brabant en Gelderland op 19 september een bezoek aan de Maasveren.

Lees verder
17 september 2016

Capaciteitsprobleem Verdihuis

In het Brabants Dagblad van 15 september 2016 staat een artikel over “wonen in een zorginstelling omdat je geen huis kunt vinden”. De SP is erg geschrokken van dit voorbeeld. Uit ervaring weten wij dat er capaciteitsproblemen zijn bij het Verdihuis. Bij de behandeling van de kadernota in juli 2016 hebben wij als SP daarom ook al een tweetal moties ingediend.

Eén motie voor opvang voor dak en thuislozen en één motie voor crisisopvang eenoudergezinnen met jonge kinderen. Als je voor deze groepen specifieke oplossingen bedenkt, ontstaat er een beter evenwicht in de in- en uitstroom van het Verdihuis.

Tegelijkertijd hebben wij al vaker aangegeven dat er mogelijkheden moeten zijn voor opvang van mensen die na een traject van intensieve hulpverlening in staat zijn om weer een eigen leven op te gaan bouwen.

De SP vraagt aan het college om mee te werken aan oplossingen voor enerzijds de problematiek van in- enuitstroom Verdihuis, anderzijds de problematiek van wachtlijsten door tekort aan betaalbare wooneenheden voor mensen met een laag inkomen. Tevens vragen wij om deze problematiek onder de aandacht te brengen van Minister Blok en staatssecretaris van Rijn.

De SP heeft daarover de de volgende vragen gesteld:

Lees verder
10 september 2016

SP op pad voor Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Het landelijk initiatief om te komen tot één Nationaal ZiekenFonds wint steeds meer terrein. In kranten verschijnen artikelen, Lilian Marijnissen was gast bij RTL late night, Emile Roemer bij Pauw en in Buitenhof kwam psychiater Coby Groenendijk aan het woord.

Lees verder
4 september 2016

Geef mij maar Rotterdam…..

Foto: SP

Woensdagavond 31 augustus was het plein bij de Grote Kerk in Oss afgeladen vol. Alweervoor de 18-de keer vond het evenement Het Vierde Beeld plaats. Dit keer met het thema "Rotterdam".

Lees verder
29 augustus 2016

Lilian Marijnissen kandidaat voor Tweede Kamer

Lilian Marijnissen is de hoogste nieuwkomer in de concept kandidaten lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017. Ze staat op de derde plaats. "Ik geloof in een eerlijke en rechtvaardige wereld waarin mensen - ongeacht hun afkomst - gelijke kansen hebben. We werken samen om deze wereld te realiseren."

Bekijk hier de concept-kandidatenlijst

Lees verder
28 augustus 2016

in memoriam

Foto: SP
Lees verder

Pagina's

U bent hier