h

Evenementen aan de Geffense Plas?

3 december 2016

Evenementen aan de Geffense Plas?

Tijdens recente vergaderingen van de Dorpsraad Geffen en van de Wijkraad Ruwaard, heeft de gemeente Oss tekst en uitleg gegeven over het nieuwe conceptplan van de Geffense Plas als evenemententerrein. In het conceptplan stelt de gemeente voor om op het terrein van de Geffense Plas, maximaal 8 evenementen met versterkt geluid mogelijk te willen maken. 
Dit conceptplan heeft tot grote onrust geleid binnen de groep van omwonenden van de Geffense Plas.

Om uitdrukking te geven aan de ontstane onrust heeft een aantal bewoners uit de omgeving van de Geffense Plas handtekeningen opgehaald in zowel het Osse deel als in het Geffense deel van de omgeving. De verzamelde handtekeningen zijn inmiddels overhandigd aan Hans Hoeben, voorzitter van de Dorpsraad Geffen en aan dhr. van Boxtel, voorzitter van de wijkraad Ruwaard.

De omwonenden hebben tijdens de dorps- en wijkraad bijeenkomsten aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ze van de eerder aan de Geffense Plas gehouden dance evenementen, grote overlast hebben ervaren; een aantal mensen is het eigen huis ontvlucht.

De vraag is zelfs of de reeds gehouden evenementen strijdig zijn met het huidige bestemmingsplan waar de Geffense Plas onderdeel van uitmaakt.

Verder verkoopt de gemeente Oss een aantal bouwkavels die grenzen aan de Geffense Plas. Weten potentiële kopers van deze bouwgrond van de plannen van de gemeente Oss om van de plas een evenemententerrein te willen maken?

Over deze onderwerpen heeft raadslid Jan van Kreij de volgende schriftelijke vragen gesteld.

  1. Is het college het met de SP eens dat evenementen met versterkte muziek op het terrein van de Geffense Plas niet passen in het bestemmingsplan?
  2. Heeft het college een vergunning afgegeven voor het te houden ‘Fatality - The Raw Outdoor Festival 2017’ op zaterdag 22 juli 2017? Zo ja, op welke gronden wordt afgeweken van het bestemmingsplan?

Aan de Oude Baan in Geffen biedt de gemeente Oss 2 bouwkavels te koop aan met een totale waarde van 687.974 euro. De bouwkavels grenzen aan het terrein van de Geffense Plas.
Volgens de internetpagina van de gemeente Oss zijn beide kavels in optie.

  1. Stelt de gemeente Oss de potentiële kopers van de bouwgrond aan de Oude Baan te Geffen op de hoogte van de plannen van de gemeente om van de Geffense Plas een evenementlocatie te maken waar jaarlijks 8 evenementen kunnen worden georganiseerd met versterkte muziek?
  2. Is dit niet het geval, neemt het college dan claims op grond van het achterhouden van informatie voor lief?
  3. Is dit wel het geval, wat wordt de verwachte waardedaling van deze kavels indien de voorgenomen evenementen doorgaan? 

U bent hier