h

SP keurt gemeentebegroting 2017 af

20 november 2016

SP keurt gemeentebegroting 2017 af

Drie moties SP aangenomen

In de raad van 10 november is de gemeentebegroting voor 2017, opgesteld door het college van B&W, afgekeurd door de SP.

De fractie is van mening dat dit college te weinig initiatief toont. Bovendien kan de fractie niet instemmen met de manier waarop dit college omspringt met gelden die bestemd zijn voor de zorg. Tot slot is er stevig geblunderd met het beleid rondom het industrieterrein Heesch-West. Hierdoor loopt Oss een tegenvaller op van vele miljoenen euros. Dit geld wordt nu uit de reserves gehaald.

In diezelfde raadsvergadering zijn drie moties van de SP aangenomen.


De eerste motie van de SP roept op om de eigen bijdrage bij het gebruik van faciliteiten via de WMO te verlagen. In de praktijk blijkt het vaak voor te komen dat mensen zorg mijden door financiële beperkingen. Marie-Therese Janssen, SP-raadslid: "Kwetsbare mensen stoppen nu met het aanvragen van hulp, begeleiding of dagbesteding. We hopen nu dat door het aannemen van deze motie dat de eigen bijdrage geen probleem meer hoeft te zijn."


De tweede motie die is aangenomen roept het college op om alleen met bedrijven in zee te gaan die maatschappelijk verantwoord ondernemen: “social return”.


De derde motie draagt het college op om alles in het werk te stellen de beschadigde poort van Sint Anna zo goed mogelijk te herstellen en te herplaatsen bij de poliklinieken.

Helaas heeft een vierde motie het niet gehaald. In deze motie droeg de SP het collega van B&W op om draagvlak te bewerkstelligen onder de bewoners van Neerlangel, Overlangel en Keent om tot overeenstemming te komen over een onderkomen voor hun 18 verenigingen en clubs. Hilarisch was dat Toon Jaspers, CDA-lid, even de raad verliet toen er hoofdelijk gestemd ging worden over deze motie.

 

 

U bent hier