h

Nieuws uit 2013

3 augustus 2013

Vragen SP over BSOB

PP

Vragen ex artikel 41 BSOB

Lees verder
17 juli 2013

Geen spreekuur

In verband met vakantie vervalt het spreekuur van de SP hulpdienst voor 2 weken.
Op maandag 22 juli en op maandag 29 juli is er geen spreekuur.

Lees verder
27 juni 2013

Voorjaarsnota 2013


Jan ZollWe hebben al een aantal jaren met bezuinigingen achter de rug. Ook dit jaar worden we geconfronteerd met slecht nieuws en het kabinet van VVD en PvdA blijft krampachtig vasthouden aan een begrotingstekort van 3%. Ook wij vinden dat de overheidsfinanciën op orde moeten zijn en dat de tekorten teruggedrongen moeten worden. Maar de enorme bezuinigingen doen op dit moment de economie meer kwaad dan goed. De economie wordt kapot bezuinigd en dit dreigt onomkeerbare gevolgen te hebben op tal van terreinen.

De SP is voor de verkiezingen verguisd voor haar standpunt dat de overheid in tijden van crisis de economie juist moet stimuleren door meer uit te geven. Terugdringen van het tekort moet plaatsvinden in tijden van voorspoed. Maar nu komen steeds meer mensen en organisaties in verzet tegen de rigide handhaving van de 3%-norm. Economen en zelfs de werkgevers zijn onderhand doordrongen van het besef dat het zo niet langer kan.

De bezuinigingen van het rijk worden voor een belangrijk deel over de schutting gekieperd van de gemeenten. Overheveling van rijkstaken naar gemeenten gaat gepaard met onevenredig grote bezuinigingen op het gebied van zorg, welzijn en sociale voorzieningen. Bovendien wordt door het Rijk fors gekort op de uitkering uit het gemeentefonds.

We hebben bewogen weken achter de rug rond museum en archief. Als SP hebben we ons ingezet om deze parels van Oss in alle glans te behouden.
De ene keer in niet mis te verstane bewoordingen, de andere keer met muziek, gedichten en kunst. Maar vooral ook door de inhoud voor het voetlicht te krijgen.

Lees verder
26 juni 2013

Zet voetballers niet buitenspel!


In de Voorjaarsnota stelt het Osse college voor om de huurtarieven voor voetbalvelden met meer dan 100% te verhogen. De verenigingen zullen deze kosten door moeten berekenen aan hun leden. Tenzij ze welwillende sponsors kunnen vinden. Maar dat laatste is moeilijk in deze tijd, want veel sponsors moeten zelf al op de centen te letten.

De gemeente heeft uitgerekend wat dit voor de contributie gaat betekenen. Zoals u in de tabel kunt zien(pdf) zijn de gevolgen fors: OSS komt er het best vanaf met en stijging van 23 euro per lid. Maar in dorpen als Maren-Kessel, Oijen en Macharen moeten ze 40 euro meer gaan betalen. In Overlangel 49 euro extra en bij FC Schadewijk zelfs 87 euro meer. Dit betekent een forse hogere drempel om lid te worden van deze verenigingen die vaak een breed draagvlak hebben in dorp of wijk en een belangrijke rol vervullen bij de sociale samenhang. Ofwel, achteruitgang van de gemeenschapszin. Mensen blijven 's zondags achter de buis in plaats van elkaar ontmoeten op of rond het voetbalveld. Of erger nog, jongeren gaan zich vervelen en baldadigheid uithalen op straat.

Lees verder
23 juni 2013

Manifestatie voor museum en archief

MW
Bevlogen sprekers, waaronder Micha de Winter (zie foto links), Gerard Rooijakkers en Jan Mulder spraken voor een honderdtal belangstellenden
op het terrein naast de Groene Engel. Micha de Winter benadrukte het belang van educatie. Het belang dat een museum kinderen laat ervaren, beleven en nadenken, zodat ze onbetreden paden kunnen bewandelen. Dit gebeurt niet via websites en google. Als oud ossenaar heeft hij het museum zien groeien en bloeien. Hij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het osse college deze keuze maakt.

Lees verder
23 juni 2013

Jan Marijnissen over sluiting museum

JM
Net als voor de meeste Ossenaren die hun jeugd in de jaren vijftig- begin jaren zestig beleefden, gold voor de kinderen Marijnissen: Zondags naar de kerk, niet op vakantie, geen muziek in huis en nooit naar een museum. Een jaarlijkse gang op de fiets naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen (bij Ochten met de pont de Waal over), dat was het zo'n beetje. Het culturele leven in Oss speelde zich voor een belangrijk deel af in de bedompte zaal van het Bondsgebouw aan de Walstraat, zo'n beetje waar nu boekhandel Derijks te vinden is. In die dagen was Oss in alles nog een dorp...

Lees verder

Pagina's

U bent hier