h

Bijdrage Rijk en MSD aan Life Sciences Park onder de maat!

5 december 2011

Bijdrage Rijk en MSD aan Life Sciences Park onder de maat!

Jan ZollDe gemeenteraad neemt op 8 december de beslissing over de steun aan het Life Sciences Park Oss. SP-raadslid Jan Zoll hierover:
"Het massaontslag bij MSD veroorzaakte vorig jaar een enorme schok. Niet alleen bij MSD maar ook bij andere bedrijven in Oss kwamen veel banen op het spel te staan. Een golf van protest van onder andere de SP, de bonden, de OR en de Raad van Commissarissen heeft er voor gezorgd dat een deel van het werk behouden blijft bij MSD en dat er een nieuw Life Sciences Park wordt opgericht. In het Life Sciences Park komen kleine, nieuwe bedrijven die nieuwe geneesmiddelen gaan ontwikkelen. De gemeente Oss wil samen met de provincie Noord-Brabant, het Rijk en andere investeerders gaan zorgen dat het Osse Life Sciences Park een goede start kan gaan maken. De bijdrage die van de gemeente Oss wordt gevraagd is fors."

"Wij zouden 4,6 miljoen euro beschikbaar moeten stellen voor onder andere de gebouwen en voor het opvangen van de aanloopverliezen. Behalve de gemeente komt ook veel geld van de provincie Noord-Brabant. Het Rijk draagt bij elkaar 4,6 miljoen euro bij en MSD stelt voor niets veel kostbare apparatuur ter beschikking.
De investering in het Life Sciences Park moet gaan zorgen voor werk voor een paar honderd mensen. Maar zeker zo belangrijk is dat een nieuw bedrijf ook nieuw werk oplevert voor allerlei andere bedrijven in Oss voor bijvoorbeeld onderhoud en leveranciers. De SP vindt dat in deze economisch moeilijke tijd wij al het mogelijke moeten doen om de werkgelegenheid te bevorderen. Daarom wil de SP instemmen met de grote bijdrage van de gemeente aan het Life Sciences Park. Wij stellen wel als voorwaarde dat het geld bestemd voor het opvangen van de aanloopverliezen niet als gift maar als een lening wordt verstrekt. Met een lening blijft de kans aanwezig dat het bedrag weer terugkomt naar de gemeente.
Behalve de gemeente en de provincie geven ook MSD en het Rijk geld voor het opvangen van de aanloopverliezen. De gemeente Oss en de provincie geven hier bij elkaar 8,6 miljoen euro voor. Het bedrag dat het Rijk bijdraagt aan het exploitatietekort is slechts 1,6 miljoen euro. Wij vinden dat schandalig laag. Schandalig laag vinden wij ook de bijdrage aan de aanloopverliezen door MSD. Merck, het moederbedrijf van MSD heeft in de eerste 9 maanden van dit jaar al een netto winst van ruim 9 miljard euro gemaakt. Bij het vertrek van de hoogste directeur van Merck in 2010 kreeg deze een bedrag van ruim 13 miljoen euro mee. Zijn opvolger krijgt jaarlijks bijna 3 miljoen euro als basis salaris. Door de sluiting van een groot deel van bedrijf in Oss is hier veel schade veroorzaakt. Nu geeft MSD slecht 1,5 miljoen euro mee om de aanloopverliezen van het Life Sciences Park op te vangen, een doekje voor het bloeden. De SP wil in de raadsvergadering van 8 december een motie indienen om hierover van alle partijen in Oss een uitspraak te krijgen."

U bent hier