h

Oss scoort zeer goed bij uitvoering Wmo

2 december 2010

Oss scoort zeer goed bij uitvoering Wmo

chrisOss scoort op gebieden van de WMO hoger dan vergelijkbare gemeenten en ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat is de uitkomst van het (verplichte wettelijke) jaarlijkse onderzoek naar klanttevredenheid en prestatiegegevens WMO 2009. Op alle fronten hebben we vooruitgang geboekt, alleen de vervanging van huishoudelijke hulp bij vakantie en ziekte is een aandachtspunt, aldus wethouder Chris Ermers.

Bij het client-tevredenheidsonderzoek scoort Oss op veel onderdelen hoger dan het (landelijk) gemiddelde. Het gemeentelijke zorgplein scoort goed op de klanttevredenheid over de dienstverlening en het voorzieningenpakket. Zo heeft de tevredenheid bij de huishoudelijke hulp een rapportcijfer van 7,8. Dat is hoger dan
de andere gemeenten en ook hoger dan het Osse cijfer van 2008 (7,7). Minder tevredenheid is er over vervanging bij vakantie en ziekte door de zorgaanbieders (de leveranciers van de huishoudelijke hulp). Dit is een aandachtspunt.
Ook het rapportcijfer over de aanvraagprocedure bij het Zorgplein van Oss is goed, een 7,7 en vorig jaar 7,4. Landelijk is dit cijfer voor 2009 een 7,4. Gebruikers zijn het meest tevreden over de tijd die het Zorgplein neemt bij de aanvraag. Dit past in de visie van de gemeente bij het aanbieden van individuele voorzieningen: het leveren van maatwerk. Minder tevredenheid is er over de tijd tussen het indienen van een aanvraag en verkrijgen van de gevraagde voorziening. Op het terrein van de voorzieningen voor mensen met een beperking scoort Oss 81%, dit is tien procent hoger dan het landelijke gemiddelde. Ook bij het bevorderen van deelname aan
het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem scoort Oss meer dan 20% hoger dan het landelijke gemiddelde. Ook blijkt dat de arbeidsparticipatie in Oss (iets) lager is dan in de vergelijkbare gemeenten en ten opzichte van de landelijke cijfers. De jeugdwerkloosheid is iets hoger. Daarentegen heeft Oss een lager aantal bijstandsuitkeringen en een lager aantal kinderen in gezinnen met
een uitkering. Ook heeft Oss minder cliënten in de schuldhulpverlening dan gemeenten met dezelfde gemeentegrootte.
Ook opvallend is het hoge percentage vrijwilligers in Oss (29%) dat bijna het dubbele is ten opzichte van de landelijke uitkomst. Het aantal mantelzorgers is moeilijk te meten, maar is vergelijkbaar met gemeenten van dezelfde grootte.

vraagbaakcommunicatie@oss.nl

U bent hier