h

Nieuws uit 2007

20 september 2007

Opknappen vijvers

De SP heeft natuur hoog in het vaandel. Het is een van haar punten uit het verkiezingsprogramma. De wijken moeten groen maar ook mooi groen zijn. Zodat er iets te genieten valt.

Lees verder
16 september 2007

SP vraagt aandacht voor geurhinder veehouderij

Op 1 januari 2007 is de Wet Geurhinder veehouderij in werking getreden. Deze wet legt meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten. De gemeente kan er voor kiezen om inwoners op bepaalde plaatsen extra te beschermen, maar ook gebieden aanwijzen waar wat meer geuroverlast acceptabel is, bijvoorbeeld in het buitengebied. De wet biedt ook mogelijkheden om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Diverse gemeenten hebben inmiddels al een 'gebiedsgericht geurbeleid' vastgesteld of hebben de situatie in kaart gebracht.

Lees verder
16 september 2007

Natuurlijk spreekrecht voor Osse burgers

Loet Wolff
In de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijvigheid werd op maandag 10 september een voorstel van de burgemeester behandeld over aanpassing van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Met de meeste onderdelen van dit voorstel kan de fractie van de SP instemmen. Er was echter een belangrijk onderdeel waar de SP-fractie het absoluut niet mee eens is. Voorgesteld wordt om het spreekrecht voor het publiek af te schaffen.

Lees verder
16 september 2007

Compromis Herperduin

Jules Iding
De dorpsraden van Herpen en Berghem en het college van BenW zijn het eens geworden over de verdere aanpak van de bosomvorming op Herperduin. De aanpak heeft de instemming van de meerderheid van de gemeenteraad en de Osse milieugroepen. Bos en Mens bleek niet bereid een compromis te sluiten.

Lees verder
16 september 2007

De Heus in de tang

De Heus

In de gemeenteraad lijken de partijen te strijden om het kampioenschap wie de meest krasse taal uitslaat over De Heus in Ravenstein. Gek eigenlijk want er is grote eensgezindheid dat het bedrijf in deze tijd niet meer thuishoort in het historische stadje. Maar ook iedereen beseft dat het bedrijf niet van vandaag op morgen verplaatst kan worden.

Lees verder
13 september 2007

Zelfportret SP raadslid: Wim van Dorst

Wim van Dorst
De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en neemt alle belangrijke beslissingen, onder andere op het gebied van beleid en financiën. In de Osse raad zijn zeven politieke partijen vertegenwoordigd. De komende weken stellen alle SP raadsleden zichzelf voor.

Lees verder

Pagina's

U bent hier