h

Nieuws uit 2007

25 oktober 2007

SP motie over vennootschapsbelasting voor woningcorporaties

Jan Zoll
Het kabinet heeft besloten om met ingang van 1 januari 2008 vennootschapbelasting te gaan heffen over de niet commerciële activiteiten van de woningcorporaties. Voormalig VVD-minister van Volkshuisvesting Dekker liet daar twee jaar geleden onderzoek naar uitvoeren op aandrang van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en Eurocommissaris Neelie Kroes.

Lees verder
23 oktober 2007

Werelddag Verzet tegen Extreme Armoede

Werelddag Verzet tegen Extreme Armoede

Vorige week werd op de Werelddag Verzet tegen Extreme Armoede door de Osse stichting Platform Regio Oss Tegen Armoede naast De Groene Engel een bordje bij een boom geplaatst om aandacht te vragen voor armoede. Namens de SP was raadslid Anne Reijs daarbij aanwezig. De motie die raadslid Gebert Lucassen (GL) indiende om van Oss een zogenoemde millenniumgemeente te maken, werd met een grote meerderheid van stemmen door de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
21 oktober 2007

Troepen terug uit Afghanistan

De Nederlandse missie in Uruzgan moet niet verlengd worden, dat is de boodschap van de actiekrant die het comité "Troepen terug uit Afghanistan" momenteel verspreidt in een grote oplage. Een initiatief van de SP met medewerking van GroenLinks en maatschappelijke organisaties

https://sp.nl/acties/afghanistan/

Lees verder
21 oktober 2007

Gratis openbaar vervoer in Oss

Als het aan Provinciale Staten ligt kan Oss anderhalf jaar meedoen met een proef voor gratis openbaar vervoer voor 65 plussers en kinderen onder de 12.

Lees verder
21 oktober 2007

‘Zo kan ’t ook ….’

Het inburgeringbeleid van het vorige kabinet is niet iets om vreselijk trots op te zijn. De te voorspellen problemen zijn niet uitgebleven. Het aantal inburgeraars dat mee doet, is landelijk gezien fors teruggevallen. SP wethouder Chris Ermers van de gemeente Oss heeft eigenwijs een eigen koers gevolgd en laat zien dat het ook anders kan. Minister Vogelaar van Wonen, welzijn en integratie lijkt te gaan volgen.

Lees verder
19 oktober 2007

Zelfportret SP raadslid: Paul Peters

Paul Peters
De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en neemt alle belangrijke beslissingen, onder andere op het gebied van beleid en financiën. In de Osse raad zijn zeven politieke partijen vertegenwoordigd. De komende weken stellen alle SP raadsleden zichzelf voor.

Lees verder

Pagina's

U bent hier