h

Nieuws uit 2020

17 juni 2020

is ingang Sterrebosflat wel coronaproof?

Foto: SP

Door de bouw van de nieuwe Iemhof is er een probleem ontstaan in de Sterrebosflat. Daar is nog maar één ingang beschikbaar voor de bewoners. De heeft klachten ontvangen over obstakels bij de ingang waardoor het vrijwel niet mogelijk is om voldoende afstand te bewaren tussen mensen. Ook komen in de hal veel mensen bij elkaar omdat daar de balie is, de brievenbussen en een wachtruimte voor de bus. 

Lees verder
10 juni 2020

SP wil duidelijkheid over ambitie energiebesparing

Foto: SP

De gemeenteraad heeft eerder besloten om te zorgen voor 50% van het energieverbruik te besparen. Nu lijkt het college daar op terug te komen. Om helderheid te krijgen over onze korte termijn ambitie (2030) en onze lange termijn ambitie (energieneutraal in 2050) en om spraakverwarring te voorkomen wil de SP graag helderheid. Daarom werden er vragen gesteld aan het college.

Lees verder
4 juni 2020

Duidingsdebat coronacrisis in Osse gemeenteraad

Foto: SP

Op 4 juni was er in de Osse gemeenteraad een ingelast debat over de coronavirus uitbraak in Oss en de gevolgen daarvan voor onze gemeente en haar inwoners. De raad nam in grote meerderheid de motie van de SP aan voor een onderzoek naar het verband tussen luchtkwaliteit en luchtweginfecties. Alleen BeterOss stemde tegen.

Lees verder
29 mei 2020

Oss wil af van de verhuurderheffing

Samen met 39 andere gemeenten heeft Oss een oproep aan het rijk gedaan om de verhuurderheffing af te schaffen. De verhuurderheffing is een extra belasting die woningcorporaties moeten betalen aan het Rijk. De SP-afdeling Oss had uitgezocht om welke bedragen dat ging. BrabantWonen betaalt 16 miljoen euro en Mooiland 20 miljoen. Dit komt neer op twee maanden huur per bewoner. Daar bovenop betalen de corporaties ook nog eens vennootschapsbelasting.

Lees verder
28 mei 2020

SP wil meer huurwoningen en betaalbare koopwoningen in Oss

Foto: SP

De gemeente Oss vraagt haar inwoners regelmatig wat de woonwensen zijn. Dat wordt dan vastgelegd in een mooi rapport en vertaald in een ‘Woonvisie’ en een woningbouwprogramma. Tot zover klinkt het goed. Maar bij de uitvoering gaat het mis. De gemeente neemt weinig regie en laat vooral de projectontwikkelaars hun gang gaan. Het resultaat is dat er vooral dure koopwoningen worden gebouwd. Daar is het meest aan te verdienen.

Lees verder
24 mei 2020

Wordt het nu glasvezel van E-Fiber of van KPN in Oss?

Foto: SP

In 2019 heeft de gemeente Oss samen met het bedrijf E-Fiber geprobeerd de inwoners van Oss warm te krijgen voor aansluiting op het nog aan te leggen glasvezelnetwerk van E-Fiber. Het aanbod wat aan de inwoners werd voorgelegd betrof een aansluiting op het glasvezelnetwerk van E-Fiber en een abonnement voor internetdiensten bij een aantal geselecteerde providers. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier