h

SP: Ons Welzijn mag niet stoppen met Meer Bewegen voor Ouderen

22 december 2018

SP: Ons Welzijn mag niet stoppen met Meer Bewegen voor Ouderen

Foto: SP

In Oss bestaat al lang een programma ter bevordering van het gezond ouder worden met sport en dans. Voor het ontmoeten en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen is dit programma van essentieel belang. Bij al deze activiteiten zijn veel betrokken activiteitenbegeleiders aan het werk. Een belangrijk deel van het werk is nog altijd afhankelijk van vrijwilligers. Het ouderenwerk in Oss werd vroeger uitgevoerd door het RIGOM. Dat is samengevoegd met Vivaan en later opgegaan in ONS Welzijn. ONS Welzijn heeft nu besloten om dit “Meer Bewegen voor Ouderen” (MBvO) programma af te stoten. Als reden noemt ONS Welzijn een “herdefiniëring van kerntaken”. Volgens de directie van ONS Welzijn worden zij niet betaald door de gemeente om de bestaande activiteiten te organiseren.

Deze maatregel van ONS Welzijn komt voor velen onverwacht, maar blijkt al lang te zijn voorbereid. Medewerkers van ONS Welzijn mogen al een paar jaar niet meer actief deelnemers werven voor de verschillende MBvO activiteiten. Daarmee is er geen streven naar continuïteit. Er is door ONS Welzijn bewust gekozen voor een sterfhuisconstructie.

Wij vinden het hele verloop van deze gebeurtenissen zeer verontrustend. De activiteiten die destijds door het RIGOM werden georganiseerd zijn formeel nooit afgestoten. Wij zijn van mening dat de gemeenteraad primair het verantwoordelijke orgaan is om al dan niet te besluiten over het beëindigen van activiteiten waarmee onze oudere inwoners gezonder ouder kunnen worden en waarmee we eenzaamheid binnen deze groep kunnen bestrijden. Wij zijn van mening dat we als gemeente aan een welzijnsorganisatie subsidie verstrekken om deze activiteiten te organiseren en uit te voeren. Wij zijn van mening dat wij als opdrachtgever de kernwaarden van de opdrachtnemer mede definiëren.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP samen met het CDA de volgende vragen gesteld aan het college:

Zie ook:

https://www.bd.nl/stadsgezicht-oss/rel-over-activiteit-meer-bewegen-voor...

 

U bent hier