h

SP motie lagere OZB voor verenigingen aangenomen

22 december 2018

SP motie lagere OZB voor verenigingen aangenomen

De SP vindt het belangrijk dat wanneer je verenigingen meer financiële verantwoordelijkheid geeft, de gemeente zelf ook actie moet ondernemen. De SP kwam daarom op 13 december met een voorstel in de gemeenteraad om een onderzoek in te stellen naar de aanpassing van het OZB-tarief voor het maatschappelijk onroerend goed. Dit onderzoek moet er voor zorgen dat er straks een goed plan ligt om een lager tarief voor verenigingen mogelijk te maken. Het SP-voorstel om verenigingen en stichtingen zo meer lucht te geven is aangenomen!

Verenigingen en stichtingen leveren veel goed werk. Zij brengen gemeenschappen bijeen, zorgen voor individuele ontwikkeling en zorgen simpelweg dat er iets te doen is voor jou en voor mij. Of je nou actief bent bij het gilde, de scouting, de hockey- of voetbalclub: deze verenigingen draaien op vrijwilligers. En daar is de SP trots op.

De afgelopen jaren heeft het Osse gemeentebestuur, onder het mom van ‘eigen verantwoording’, stichtingen en verenigingen steeds minder ondersteund. Dit heeft grote gevolgen voor onze verenigingen. Verenigingen dienen wat de SP betreft de ruimte te krijgen om hun activiteiten te organiseren, maar dat wil niet zeggen dat deze verenigingen het zonder gemeentelijke steun redden. Integendeel zelfs. Steeds meer verenigingen hebben moeite om hun begroting sluitend te krijgen. Het gevolg is dat contributies worden verhoogd, waardoor de drempel om deel te nemen aan het verenigingsleven steeds hoger wordt. Hogere contributie, is een hogere drempel voor deelname. Deze negatieve spiraal kan – en moet wat de SP betreft -  doorbroken worden. Nu kun je natuurlijk de subsidie voor verenigingen en stichtingen verhogen. Maar hoe doe je dat dan? En wie krijgt dan wat erbij? Er is ook een makkelijkere oplossing: het verlagen van het OZB-tarief voor maatschappelijk onroerend goed.

Maatschappelijk onroerend goed? Dat zijn de buurt- en wijkcentra, het clubhuis van het gilde, het scoutinggebouw en de sportaccommodaties. Kort door de bocht: alle gebouwen met een niet-commerciële, maar wel sociale functie. Op dit moment heft de gemeente een hoog tarief voor de OZB belasting op deze gebouwen. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om deze gebouwen tot het lagere tarief te rekenen, dit is hetzelfde tarief als woning-eigenaren betalen. Hierdoor gaan onze verenigingen minder belasting betalen en krijgen zij meer lucht om de vereniging te runnen. Uiteraard willen we niet dat dit vervolgens verrekend gaat worden met de subsidie voor deze verenigingen, want dan schieten we er geen klap mee op.

https://www.d-tv.nl/onderzoek-naar-lagere-ozb-voor-verenigingen/content/...

U bent hier