h

Nieuws uit 2015

22 september 2015

College laat PGB-chaos ongemoeid

In de gemeenteraad van 17 september heeft de SP samen met de PvdA een motie ingediend om een eind te maken aan het gegeven dat kwetsbare mensen die zorg nodig hebben nu naar de rechter moeten om voldoende persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen. Dit voorstel deden SP en PvdA omdat er recent een uitspraak van de rechter is geweest die een PGB houder in het gelijk stelde en die de gemeente Oss hiermee dwong om een hoger PGB te betalen. De SP vindt dat iedereen die zorg nodig heeft, deze zorg ook moet krijgen.Lees verder
22 september 2015

250-meter zone veehouderijen afgeschaft

De coalitiepartijen VDG, CDA en VVD hebben besloten dat er geen afstand meer hoeft te zitten tussen agrarische bedrijven en woningen. Ondanks dat onderzoek heeft aangetoond dat er serieuze gezondheidsrisico’s bestaan bij de blootstelling aan stof van agrarische bedrijven.

Lees verder
20 september 2015

FIETSENSTALLING SPOORLAAN OVERVOL

Begin vorige week stuurde SP-er Albert Arends een mail naar wethouder Wagemakers om door te geven dat de tijdelijke stalling aan de Spoorlaan overvol raakt, met de vraag of er nog mogelijkheden waren om dit op te lossen. Na deze mail kwam alles in een stroomversnelling.

Lees verder
19 september 2015

TTIP is wurgakkoord!

Foto: SP

“TTIP is een slecht verdrag. Mocht het echt in werking treden, dan zullen de mensen in Nederland daar onaangename gevolgen van ondervinden. Dit verdrag moet gedwarsboomd worden!”

Lees verder
14 september 2015

De Stem van Oss: van papier naar digitaal

Foto: SP

De SP afdeling Oss gaat het digitale nieuws voortaan vooral digitaal verspreiden. Hiermee komt het papieren inlegvel van de Tribune met het Osse nieuws grotendeels te vervallen. Slechts incidenteel zal het nog verschijnen.

Lees verder
7 september 2015

SP wil nieuw onderzoek naar windmolens op bedrijventerrein Elzenburg

Foto: Johan Niewohner / Johan Niewohner

Om klimaatverandering te stoppen is het noodzakelijk over te schakelen op duurzame energie. In Nederland bieden windmolens en zonnepanelen daarvoor goede perspectieven. Reeds in 2005 heeft de Osse gemeenteraad geconstateerd dat bedrijventerrein Elzenburg voor windmolens de meest geschikte plek is. In 2007 zijn zes locaties op Elzenburg onderzocht. Ze stuitten toen op bezwaren van Defensie vanwege radarverstoring van vliegbasis Volkel. Deze bezwaren zijn later vervallen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier