h

College laat PGB-chaos ongemoeid

22 september 2015

College laat PGB-chaos ongemoeid

In de gemeenteraad van 17 september heeft de SP samen met de PvdA een motie ingediend om een eind te maken aan het gegeven dat kwetsbare mensen die zorg nodig hebben nu naar de rechter moeten om voldoende persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen. Dit voorstel deden SP en PvdA omdat er recent een uitspraak van de rechter is geweest die een PGB houder in het gelijk stelde en die de gemeente Oss hiermee dwong om een hoger PGB te betalen. De SP vindt dat iedereen die zorg nodig heeft, deze zorg ook moet krijgen.

Rondom de PGB's is het op dit moment een chaos. In Oss zouden we het zo goed mogelijk moeten regelen. Het feit dat er nu een rechter aan te pas moet komen om de gemeente Oss op de vingers te tikken, vindt de SP ongehoord.

Helaas kon het voorstel niet op een meerderheid rekenen in de Osse raad. De wethouder en het college van CDA, VDG en VVD verschuilen zich achter het argument van “maatwerk” en willen daarom niet(s) algemeens afspreken over de inzet van PGB in de gemeente Oss. De SP blijft zich binnen en buiten de raad hard maken voor goede zorg.

U bent hier