h

Nieuws uit 2015

21 november 2015

Kinderlintjes weer een succes

Foto: SP

Vrijdag 20 november op de "Dag van de Rechten van het Kind" zijn er wederom SP kinderlintjes uitgedeeld. Dit initiatief van Lilian Marijnissen vond al weer voor de 9de keer plaats in het osse gemeentehuis. De jury bestond uit Alexandra Kooiman, Babs van Balveren, Léon Voskamp, Eric Horvath en Wim van Dorst. Burgemeester Wobine Buijs speldde de lintjes op en overhandigde de oorkonde aan de volgende genomineerden:

Lees verder
19 november 2015

Wonen moet kunnen

Foto: oss-spectrum-nl

Er is al jaren een groot tekort aan betaalbare woningen. Vooral de bouw van sociale huurwoningen stokt. Veel mensen staan jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Het kabinetsbeleid heeft de sociale huurmarkt meer kwaad dan goed gedaan. Er zijn daardoor te weinig alternatieven voor huurders die in een iets duurder huis willen gaan wonen.

Lees verder
19 november 2015

SP wil snelle verbetering fietspad Kennedybaan

Foto: Brabants dagblad

Het fietspad aan de Kennedybaan tussen Lith en Oss ligt er heel slecht bij. De Kennedybaan is pas grondig aangepast. Helaas is daarbij het fietspad tussen Oss en Lith niet meegenomen. Dit fietspad is wel een belangrijke route voor scholieren die iedere dag tussen Oss en Lith pendelen. Het fietspad verkeert in slechte staat en kan volgens de SP niet langer wachten op een grondige opknapbeurt. De SP diende een motie in om zo snel mogelijk met het werk aan het fietspad te beginnen. De gemeenteraad heeft ons voorstel overgenomen.

Lees verder
19 november 2015

SP: Oss schaft het jeugdloon af

Foto: SP / lokaleomroeplandsmeer.nl

De SP heeft in de gemeenteraad het voorstel gedaan om het jeugdloon in Oss af te schaffen. Als je 18 jaar bent, mag je trouwen, stemmen en moet je iedere maand je zorgverzekering betalen. Je hebt alle kosten van een volwassene. Toch krijg je in Nederland tot je 23ste maar een half loon. Verschillende gemeenten hebben het jeugdloon al afgeschaft, zoals Den Haag, Zwolle, Amsterdam en Nijmegen. Met alleen de VVD tegen stemden de gemeenteraad van Oss voor ons voorstel. Oss is daarmee de eerste gemeente in Brabant die het jeugdloon afschaft.

Lees verder
14 november 2015

FIETSENSTALLING BLIJFT OPEN

Foto: Brabands Dagblad / Google afbeeldingen

Op 12 november heeft SP-raadslid Albert Arends een motie ingediend vergezeld van 1300 handtekeningen om de fietsenstalling tegenover het station open te houden. Met resultaat! De motie is aangenomen en de fietsenstalling blijft open!

Lees verder
12 november 2015

Geen geld voor zorg wel voor cultuurtempel.

In de gemeenteraad sprak SP fractievoorzitter Jan Zoll over de gemeentebegroting voor de komende jaren.
Gestaafd met veel schrijnende voorbeelden van misstanden in de thuiszorg en het reserveren van miljoenen voor cultuurpaleizen sprak hij onderstaande tekst uit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier