h

Gemeente Oss op hellend vlak met agrarisch geurbeleid

19 december 2012

Gemeente Oss op hellend vlak met agrarisch geurbeleid

AG
Op 13 december heeft de gemeenteraad van Oss besloten de minimale afstand tussen veehouderijen en burgerwoningen te halveren. In Oss mogen veehouderijbedrijven die 25-50 meter van een burgerwoning liggen voortaan gewoon uitbreiden. Buiten Oss mag dat alleen wanneer de afstand tenminste 50 meter bedraagt. Een poging van SP-raadslid Adrie Geerts om de andere raadsfracties op andere gedachten te brengen kreeg alleen
de steun van GroenLinks.

Waarom partijen als VVD, VDG en D66 instemmen met deze halvering werd niet duidelijk. Ze gingen niet inhoudelijk in op de materie maar volgden blindelings de wethouder. Ook die heeft niet onderbouwd waarom Oss zonodig af moet wijken van de landelijke norm van 50 meter.
Er was iets met bepaalde bouwplannen die anders niet door zouden kunnen gaan. Maar om hoeveel bedrijven het gaat, om wat voor bedrijven en om hoeveel burgerwoningen is niet duidelijk gemaakt. Als reden werd opgegeven dat er te weinig tijd was om dat uit te zoeken.

Gelukkig gaat het niet om de grote varkens- of kippenbedrijven. Daarvoor gelden speciale geurnormen. Die zijn in Oss strenger dan de landelijke normen, dus in die zin biedt Oss zijn inwoners een goede bescherming.

De afstandsnorm geldt voor alle overige bedrijven. Kleinere bedrijven met minder dan bijv. 50 varkens of 50 melkgeiten. Maar &#243&#243k heel grote bedrijven met bijv. 200 melkkoeien of 300 stuks jongvee. Bedrijven die veel hinder kunnen veroorzaken: af- en aanrijdende tractoren,
loeiende koeien, vliegen en vooral ook gezondheidsrisico&#180s.

Gezondheidsrisico&#180s.
Eind november heeft de Gezondheidsraad een rapport gepubliceerd over de gewenste minimum-afstand tussen burgerwoningen en stallen. De conclusie is dat nu nog geen veilige afstand kan worden vastgesteld omdat er nog te veel onbekend is. Eerst is extra onderzoek nodig. Dat gaat er zeker komen. Want behalve om stalstof en de MRSA-bacterie gaat het ook om Q-koorts en wellicht het grootste schrikbeeld, virussen die van dieren op mensen overgaan.

De Gezondheidsraad schrijft in haar rapport dat de huidige normen dringend aan herziening toe zijn. Wat daar uitkomt is niet te voorspellen, maar waarschijnlijk geen versoepeling, want dan had de Gezondheidsraad dit schot voor de boeg niet afgegeven. Ook om die reden is het onbegrijpelijk waarom de gemeente Oss juist nu de minimum-afstanden gaat versoepelen.

U bent hier