h

Wel of geen welstand?

7 december 2012

Wel of geen welstand?

welstand
In de Osse politiek wordt momenteel de discussie gevoerd of er eisen moeten worden gesteld aan het uiterlijk van nieuwbouwwoningen of verbouwingen. Technisch gezegd, of de plannen moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. Sommige partijen vinden dat je de burger volledig vrij moet laten. De SP denkt daar genuanceerd over.
Wij denken dat het goed is wanneer er een welstandscommissie is die bouwers een spiegel voorhoudt. Niet met regeltjes, maar met argumenten.

Bouwen of verbouwen kost veel geld. Je doet het misschien eens in je leven en dan wil je ook iets wat er goed uitziet. Waar je zelf over tevreden bent en wat bij anderen in de smaak valt. Om dat te bereiken kan het handig zijn wanneer je een spiegel wordt voorgehouden. Want de makkelijkste weg is niet altijd de beste weg. Een welstandscommissie kan een uitstekende spiegel zijn. En bovendien heel goedkoop, want in Oss kost de welstandstoets omgerekend slechts 75 euro. Een schijntje op de totale bouwsom.

Over de rol van de welstandscommissie is veel misverstand. Vaak wordt het verward met willekeur en onnodige regeltjes. Maar meestal gaan die niet over welstand, maar over onnodig ver doorgevoerde bouwregelgeving. Veel van die regeltjes zijn of worden afgeschaft.
Terecht. Maar dat wil niet zeggen dat we het welstandsbeleid ook meteen moeten afschaffen. Integendeel, hoe minder regeltjes, hoe belangrijker een goed welstandsadvies wordt. Want met het verdwijnen van regels verdwijnen ook vaste ankerpunten. En dat kan leiden tot missers. Welstandsbeleid is bedoeld om te voorkomen dat mensen later spijt krijgen van hun bouwwerk.

Het klinkt misschien gek, maar kwaliteit is tijdloos. Een gebouw dat in balans is en past in zijn omgeving zal mensen aanspreken. Van generatie op generatie. Mensen die ervoor gestudeerd hebben weten hoe dat komt. Zij kunnen er heel verstandige dingen over zeggen en goede adviezen geven. Die kennis moet je gebruiken door zulke deskundigen bij elkaar te zetten in een welstandsadviescommissie.

De SP vindt dat de gemeente hier een belangrijke rol heeft. Allereerst omdat de gemeente er in slaagt zo&#180n advies te geven voor slechts 75 euro. Maar vooral ook omdat we willen dat Oss er over 25 jaar nog steeds goed uitziet. Mensen willen trots zijn op hun straat of dorp en zich niet iedere dag ergeren aan een of ander misbaksel. Niet denken, wat is het toch een rommeltje. Zelf kom ik uit Berghem en het doet mij deugd wanneer ik complimenten krijg over &#180t Reut of de Piekenhoef. En ik fiets er met plezier doorheen wanneer ik op weg ben naar Herperduin en de Maashorst.

Maar kwaliteit komt niet vanzelf. Dat moet je organiseren. Typisch een taak voor de gemeente. Niet door alle kennis te bundelen in een dik boek en dat over de schutting te gooien. Maar door de kennis te ontsluiten en interactief beschikbaar te maken voor architecten, ontwerpers en opdrachtgevers.

De SP gaat dus niet popie jopie spelen door tegen de welstandscommissie aan te trappen maar kiest juist voor versterking en modernisering van dit adviesorgaan. Voor het welbevinden van de inwoners van onze mooie gemeente, omdat het veel oplevert voor weinig geld. En vooral ook omdat we een mooie stad willen nalaten aan de volgende generatie.

U bent hier