h

Niet bezuinigen op culturele sector

2 november 2010

Niet bezuinigen op culturele sector


Bijgevoegde brief heeft de SP in Oss verstuurd aan alle gemeenteraadsleden in Oss. De brief bevat de oproep om niet te bezuinigen op de culturele sector in Oss.

Als er, naast de bezuinigingen vanuit het rijk, ook door de gemeente nog eens fors ingegrepen zou worden dreigt kaalslag voor kunst en cultuur in Oss. Dit is de conclusie van een bijeenkomst die de SP afgelopen vrijdag heeft gehouden met vertegenwoordigers van alle grote culturele instellingen in Oss zoals de Lievekamp, Muzelinck, Groene Engel, Bibliotheek, Museum Jan Cunen, Stadsarchief en K26.

Hieronder de brief.

Bijeenkomst

Oss, 1 november 2010

Osse cultuur in de gevarenzone.

Op vrijdag 29 oktober was er een ontmoeting van de Osse culturele instellingen, een afvaardiging van de SP gemeenteraadsfractie en SP Tweedekamerlid Jasper van Dijk. Doel van de bijeenkomst was om een inzicht te krijgen in de effecten van de bezuinigingen van de landelijke overheid op de cultuur en de effecten van eventuele gemeentelijke bezuinigingen. Alle Osse culturele instellingen hebben al geruime tijd de verantwoordelijkheid genomen om zich voor te bereiden op eventuele bezuinigingen.

De bezuinigingen van de regering komen via verschillende stromen op de instellingen af. De grootste effecten gaan uit van de afschaffing van de cultuurkaart voor jongeren en de BTW verhoging op toegangskaarten. Ook de korting op de cultuurfondsen heeft zijn effect, met name op incidentele projectsubsidies. Daarnaast is de korting op de sociale werkvoorziening van invloed op de inhuur van IBN personeel. Ook de provincie gaat korten op cultuursubsidies. De cofinanciering van landelijke fondsen wordt minder bij afnemende eigen inbreng. Met het nodige kunst- en vliegwerk achten de instellingen zich in staat om deze bezuinigingen in hun begroting op te vangen, al gaat dat wel ten kosten van de kwaliteit van de programmering en valt er niet te ontkomen aan verhoging van de tarieven.

Anders wordt het, als ook de gemeente fors gaat bezuinigingen op cultuur. In de wandelgangen wordt er gesproken over een korting van 10% op de gemeentelijke subsidie. De effecten daarvan zullen desastreus uitpakken. De Lievekamp zal vervallen tot een marginale schouwburg met een eenzijdige programmering en veel onbezette avonden. De bibliotheekfilialen in Berghem, Ravenstein en Lith moeten gesloten worden. De Muzelinc moet haar tarieven met 10% verhogen. Museum Jan Cunen zal het aantal exposities drastisch moeten verminderen en de Groene Engel zal vervallen tot een café met een zaal.

Onze culturele instellingen hebben er jaren aan gewerkt om een kwaliteit te bereiken waarmee ze zich tot ver buiten de regio onderscheiden. Bijzonder ook is het bereik van een zeer breed publiek. Oss wil graag centrumstad in de regio zijn. Om die rol te kunnen vervullen is het van belang dat onze culturele voorzieningen zo goed mogelijk op het peil blijven dat ze nu hebben. De bezuinigingen van Rijk en provincie staan al op gespannen voet met het bereik van zoveel mogelijk mensen. Door aanvullende gemeentelijke bezuinigingen zullen ze vervallen tot verstilde elitaire eilanden.

De SP doet een dringend beroep op de Osse politieke partijen af te zien van bezuinigingen op de Osse culturele instellingen in het belang van de kunsten en de cultuur, en in het belang van het functioneren van Oss als centrumstad in de regio.

Namens de SP,
Jules Iding

U bent hier