h

Niet alles volbouwen

2 november 2010

Niet alles volbouwen

AdrieDe gemeente Oss is druk bezig verouderde bestemmingsplannen te actualiseren. De bedoeling is dat er een actueel beeld komt van wat mag en niet mag. Dat ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen en dat er ruimte komt voor ontwikkelingen die de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren.

Onlangs kwamen de plannen voor Ruwaard en Herpen aan de orde in de raadscommissie. Vooral voor Herpen is er heel wat kwaliteitswinst te halen. Een aantal verrommelde plekken in Herpen leent zich heel goed voor woningbouw. Prima wat de SP betreft. Van de andere kant vindt de SP ook dat niet alles moet worden volgebouwd. Met name met het bebouwen van achtertuinen moet terughoudend worden omgegaan. Herpen moet zijn dorpse karakter blijven behouden en daar horen voldoende groen en voldoende speelplekken bij. Ook voor de Ruwaard is de SP geen voorstander van verdere verdichting van de woningbouw. Een mooi voorbeeld is de kerk aan de Constantijn Huygensstraat. Laat de kerk daar zijn maatschappelijke functie behouden. Afbreken en huizen bouwen is leuk voor de projectontwikkelaar, maar de bewoningsdichtheid in de Ruwaard is al hoog genoeg. Andere functies als werken en maatschappelijke voorzieningen geven de wijk meer variatie en vergroten de leefbaarheid.

U bent hier