h

Veel meer vogels in Herperduin

2 november 2010

Veel meer vogels in Herperduin

grote bonte spechtIn 2002 is in de omgeving van het Hoessenbostheater begonnen met de bosomvorming. Toen is de Vogelwerkgroep van IVN Oss ook begonnen met broedvogeltellingen in dit deel van Herperduin. De resultaten zijn spectaculair. Nu, 8 jaar later, zitten er al 60 % meer broedvogels.bonte vliegenvangervinkwinterkoningzwartkopOok het aantal soorten is flink toegenomen. Van 33 soorten toen tot 43 soorten nu. Daaronder zitten gewone soorten zoals vink, winterkoning, grote bonte specht, maar ook bijzondere soorten als boomleeuwerik, boompieper, kleine bonte specht, zwarte specht, groene specht en de grauwe vliegenvanger. De belangrijkste reden voor deze toename is het feit dat er veel meer voedsel te vinden is. In het dode hout leven allerlei wormen en insecten waar vogels dol op zijn. In de open plekken groeien planten die honing leveren voor vlinders of waarop rupsen, bladluizen enz leven. Ook daar zijn vogels dol op. En bovendien leveren ze zaden of bessen die weer voor andere soorten interessant zijn. Bovendien is er in de stapels hout die er nu overal liggen een veilige plek waar de vogels hun nest kunnen bouwen.
De verwachting is dat de biodiversiteit die zich rond de Hoessenbos heeft ontwikkeld de komende jaren over heel Herperduin gaat uitbreiden. Er wordt immers ieder jaar opnieuw weer een stuk van het bos omgevormd. Overigens is in de Hoessenbos het eindstadium nog niet bereikt. De variatie wordt nog ieder jaar groter en de Vogelwerkgroep kan nog wel even doorgaan met tellen.

foto's van:Theo van Orsouw.

U bent hier