h

Nieuws uit 2003

10 oktober 2003

Onderwijswethouder Chris Ermers accepteert geen 'zwarte scholen'

Onderwijswethouder C. Ermers (SP) accepteert geen 'zwarte scholen'. De Osse basisscholen moeten een afspiegeling zijn van de bevolking in de wijken, vindt hij. Op dit moment voert hij daarover overleg met de Osse schoolbesturen om te komen tot een convenant.

Lees verder
7 oktober 2003

Brede steun minimabeleid

Met de benen hingen ze buiten op maandag 6 oktober in Vivaldi. De gemeente had een avond belegd over de nieuwe bijstandswet, ook wel de Wet Water en Brood genoemd.

Lees verder
5 oktober 2003

Balkenende saneert. Maar wie betaalt de rekening?

De WW wordt uitgekleed, de uitkeringen ambtenarensalarissen worden op afstand gezet, de WAO gaat onder het mes, VUT en prepensioenregelingen worden vrijwel onmogelijk gemaakt en ook in de bijstand wordt driftig gesnoeid.

Lees verder
23 september 2003

Moet er in de gemeente Oss een tweede coffeeshop bijkomen?

Dat lijkt mij, onder strenge voorwaarden natuurlijk acceptabel. Een coffeeshop voor een gemeente met 77.000 inwoners is, gezien de ervaring, natuurlijk wel erg mager. Het huidige beleid van de gemeente Oss gaat uit van maximaal 2 coffeeshops in de gemeente en daar ben ik het mee eens.

Lees verder
16 september 2003

Alternatieve Troonrede op het Walplein

Een uur voordat de echte koningin in Den Haag de troonrede uitsprak werd in Oss op het Walplein de alternatieve troonrede uitgesproken. Dit gebeurde door SP-raadslid Carla Steenman, de koningin voor een dag.

Lees verder
16 september 2003

Scholingscursus voor nieuwe leden

In een ‘cursus’ van drie avonden willen we je de gelegenheid bieden om grondig kennis te maken met de SP. Aan de hand van praktische boekjes ga je in kleine groepen nader in op de geschiedenis en ontwikkeling van de SP, onze ideologie en onze werkwijze. Deelname aan de cursus staat open voor : iedereen die in 2002 of 2003 lid is geworden van de SP-afdeling Oss.

Lees verder

Pagina's

U bent hier