h

SP bezorgd over de vogels in de ‘Duurzame Polder’

6 juli 2024

SP bezorgd over de vogels in de ‘Duurzame Polder’

Foto: SP

Al vijf jaar wordt van alles onderzocht over de invloed van windmolens in de polder tussen Oss en Den Bosch. Maar de vogels komen er nog steeds bekaaid af. Terwijl dit gebied toch het belangrijkste weidevogelgebied in Brabant is. En ook een populair rustgebied voor allerlei trekvogels. De SP wil meer duidelijkheid.

Precies een jaar geleden adviseerde de commissie die straks een oordeel moet geven over de milieueffecten  om meer aandacht aan de vogels te besteden. En om meer te doen met de waarnemingen die vogeltellers en vrijwilligers al jaren doen in dit gebied. De SP merkt op dat de gemeente weinig met dit advies heeft gedaan. Ook vraagt de SP naar berekeningen over wat sterfte door aanvaringen met de wieken betekent voor het in stand houden van populatie van beschermde soorten.
Verder heeft de SP vragen over twee onderzoeksrapporten die volgens insiders al een tijdje op de plank liggen. Waarom komen ze niet naar buiten? En wordt er straks rekening mee gehouden? Of gaan ze ongezien voor de buitenwacht de prullenbak in?

 

U bent hier