h

Nieuws uit 2009

17 mei 2009

SP bezoekt ziekenhuis Bernhoven in Oss


”Een prettig, open bezoek.” Dat was de algemene indruk van de SP-delegatie die vrijdagochtend ziekenhuis Bernhoven in Oss bezocht. “Er lijkt een kentering te zijn in openheid en transparantie. En daar zijn we erg blij mee”, zo verwoordde het Osse SP-raadslid Loet Wolff de mening van de delegatie.

Lees verder
5 mei 2009

Kleinschalig wonen voor dementerenden

Mari-Anne Marijnissen
Naar aanleiding van de behandeling van de visie wonen, welzijn en zorg in de wijk tijdens de raadscommissie bleek dat initiatieven t.a.v. kleinschalige woonvormen op korte termijn niet gerealiseerd zullen gaan worden. De SP fractie stelt hierover dan ook vragen aan wethouder Hoeksema.

Lees verder
4 mei 2009

Jan Marijnissen onder loep bij Titus-parochie

Jan Marijnissen
De Titus Brandsmaparochie in Oss grijpt het tienjarig bestaan aan om met 'een bezield mens', zoals Titus Brandsma er zelf één is geweest, in gesprek te gaan. Ze heeft zo iemand gevonden in de persoon van Jan Marijnissen, aan wie maandag 11 mei de vraag zal worden voorgelegd waar hij zijn inspiratie uit put

Lees verder
26 april 2009

Succes Verdihuis


In november afgelopen najaar is er door onze fractie bij monde van raadslid Jan van der Doelen een motie ingediend,om meer geld vrij te maken voor de opvang van dak en thuislozen die in Oss door het Verdihuis wordt uitgevoerd.


Lees verder
26 april 2009

61,6%

23 april 2009

SP initiatief voor osse canon verwezenlijkt


In oktober 2006 kwam SP raadslid Lilian Marijnissen met een voorstel aan de gemeenteraad om een osse canon te maken. SP Wethouder Chris Ermers presenteert op donderdagmiddag 23 april de Osse canon. Deze is vanaf dan ook te vinden op internet: www.ossecanon.nl.

Lees verder

Pagina's

U bent hier