h

SP initiatief voor osse canon verwezenlijkt

23 april 2009

SP initiatief voor osse canon verwezenlijkt


In oktober 2006 kwam SP raadslid Lilian Marijnissen met een voorstel aan de gemeenteraad om een osse canon te maken. SP Wethouder Chris Ermers presenteert op donderdagmiddag 23 april de Osse canon. Deze is vanaf dan ook te vinden op internet: www.ossecanon.nl.

Meer weten over de geschiedenis van Oss? De Osse canon neemt u in 50 onderwerpen, ook wel vensters genoemd, mee vanaf de prehistorie tot aan het heden. De canon loopt vanaf het Vorstengraf tot aan de uitbreiding van de gemeentegrenzen, een zeer actueel onderwerp. Bij elk van de 50 vensters is een kort artikel geschreven en is beeldmateriaal en literatuur gezocht. Voor de invulling hiervan zijn diverse deskundige auteurs gezocht; in totaal hebben 15 auteurs meegewerkt aan de Osse canon. Aan de totstandkoming van deze canon is een kleine anderhalf jaar gewerkt.De Osse canon maakt de lokale historie voor een breed publiek toegankelijk en laagdrempelig. De Osse canon is samengesteld door een redactiecommissie bestaande uit: Henk Buijks, regiohistoricus bij het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC); Rop van de Burgt, docent geschiedenis en voorzitter van de Heemkunde Kring Ravenstein; Agnes Lewe, archivaris van het Stadsarchief Oss en Tiny Romme, historisch correspondent. De coördinatie van dit project is in handen van het Stadsarchief in samenwerking met de Bibliotheek Maasland.

Het onderwijs, zowel basisscholen als voortgezet onderwijs, kan van de Osse canon gebruik maken om lokale historie in het lesprogramma op te nemen.

de canon
eerder nieuws

U bent hier