h

Nieuws uit 2008

21 maart 2008

Zorg geen markt: ‘Horen, zien, en niet meer zwijgen’

De actiegroep 'Zorg Geen Markt' kwam zaterdag in Zwolle bijeen om te discussiëren over de gevolgen van de invoering van marktwerking in de zorg, maar vooral ook om de route uit te stippelen hoe het beste tegenwicht te bieden aan de marktadepten.

Lees verder
18 maart 2008

Kriekeput toch weer open voor het publiek

Sinds 1972 was er in Herpen zwembad de Kriekeput waar het, ook voor gezinnen met kinderen in de zomerdag goed toeven was. De sluiting leidde enkele jaren terug tot felle protesten. Reeds in juni 2006 was de SP voorstander om de Kriekeput in Herpen weer openbaar te maken. De SP heeft buurtonderzoek gedaan in Herpen en hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De SP vroeg het college in overleg te treden met exploitant Van Dijk om te bekijken wat mogelijk is. Met financiële steun van de gemeente kon het zwembad langer openblijven, maar uiteindelijk is het toch gesloten.

Lees verder
18 maart 2008

Taxipoint bij ziekenhuis Bernhoven

Taxi Hopper

De SP staat positief tegenover het voorstel van Stichting CliëntenPlatform Oss om een taxipoint te realiseren bij ziekenhuis Bernhoven in Oss.

Lees verder
18 maart 2008

SP stemmers in Lith

In zijn column in het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag stelt Wouter ter Haar dat de SP niet zo snel naar Lith zal toehappen. "Dat zal wel komen omdat er in Lith vrijwel geen stemmers op die partij zijn", aldus ter Haar.

Lees verder
15 maart 2008

Bestemmingsplan Zuid

De gemeente is de afgelopen maanden druk bezig geweest de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Zuid op te stellen. Het gaat o.a. om de wijken Kortfoort en Oss-Zuid. De huidige voorschriften dateren soms nog van de jaren zestig en zijn hard aan vernieuwing toe. Vooral om te voorkomen dat er ontwikkelingen komen waardoor de verkeers- en parkeeroverlast nog meer toeneemt.

Lees verder
15 maart 2008

Schoolmaatschappelijk werk.

Uit de raadscommissie:
N.a.v.de evaluatie van het schoolmaatschappelijk werk is gebleken dat er veel behoefte aan is de aanwezigheid van een maatschappelijk werker op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Op sommige scholen is zelfs een wachtlijst ontstaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier