h

Kriekeput toch weer open voor het publiek

18 maart 2008

Kriekeput toch weer open voor het publiek

Sinds 1972 was er in Herpen zwembad de Kriekeput waar het, ook voor gezinnen met kinderen in de zomerdag goed toeven was. De sluiting leidde enkele jaren terug tot felle protesten. Reeds in juni 2006 was de SP voorstander om de Kriekeput in Herpen weer openbaar te maken. De SP heeft buurtonderzoek gedaan in Herpen en hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De SP vroeg het college in overleg te treden met exploitant Van Dijk om te bekijken wat mogelijk is. Met financiële steun van de gemeente kon het zwembad langer openblijven, maar uiteindelijk is het toch gesloten.

Kriekeput

Deze maand is daar verandering in gekomen. Rob van Dijk meent dat zijn nieuwe Kriekeput nu echt klaar is voor algemeen gebruik: "Vorig jaar hebben we benut om het bad te ontdoen van kinderziektes," zo weet hij te melden. "Een knelpuntenonderzoek heeft uitgewezen waar het nog niet helemaal goed zat. Nu hebben we dan ook een toezichtplan; de hygiëne en veiligheid zijn gewaarborgd, vijf badmeesters zijn geschoold en ook al zal er bij een provinciale controle altijd wel weer iets gevonden worden, voor ons staat vast dat we het publiek een goede zwemaccommodatie kunnen bieden."

Van Dijk heeft ook huisregels opgesteld waarin onder meer vermeld staat dat jongeren onder de twintig jaar, zonder toezicht, geen toegang krijgen. "Die regel hebben we opgenomen ter bescherming van gezinnen met jonge kinderen," geeft Van Dijk als reden aan. "Voor hen moet het veilig en gezellig zijn. Buiten de vakanties zijn liefhebbers van baantjes trekken, vooral ouderen, iedere dag welkom tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Tussen 17.00 uur en 20.30 uur is het, net als in de weekeinden en de vakanties vrij zwemmen voor het door ons beoogde publiek. Op woensdag is dat al vanaf 13.00 uur. De andere middagen zijn bestemd voor eigen gasten."

Eerdere berichtgevingen:

SP houdt buurtonderzoek in Herpen over Kriekeput.
23 juni 2006

Vraag over dichtblijven zwembad de Kriekeput.
13 juni 2006

U bent hier