h

Nieuws van de afdeling

28 september 2000

Ontwerpbesluit Wet Ambulancevervoer

Aangezien het college van BenW van Oss niet kan ingaan op het voorstel van Anneke de Bres om kanttekeningen te maken bij de prov. plannen betr. het ambulance vervoer in onze regio, heeft het district Brabant noord-oost van de SP onderstaande opmerkingen gemaakt aan het adres van het college van gedeputeerde staten.

Lees verder
25 september 2000

SP stelt vragen over ambulancehulpverlening

Anneke de Bres heeft namens de SP fractie een brief geschreven naar het college van BenW over de ambulancehulpverlening.

Lees verder
20 september 2000

CDA-fractievoorzitter Ras moet biechten

Ras moet biechten, brief van de fractie van de Osse SP aan de fractievoorzitter van het CDA.

Lees verder
17 september 2000

Internet op kabel uitgesteld

De bewoners van het buitengebied worden toch aangesloten op de kabel. Onder druk van protesten van bewoners en de SP is 't college overstag gegaan. Het college wilde het aansluiten uitstellen tot er meer duidelijkheid zou zijn over eventuele verkoop van de kabel.

Lees verder
14 september 2000

Help het Golfbad verzuipt

Een van de eerst acties van het nieuwe college van B&W in Oss omvat een onzalig plan: Het golfbad verkopen. De SP startte onmiddellijk een briefkaartenactie. In gesprek met actieleider Henk van Schijndel.

Lees verder
12 september 2000

Geen spreekrecht voor gehandicapten-organisatie

Brief van SP raadslid Anneke de Bres aan het college over het spreekrecht voor de gehandicapten-organisatie GOO bij de begroting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier