h

Nieuws van de afdeling

7 januari 2001

Groene Engel blijft open

Cultuurpodium De Groene Engel blijft behouden voor Oss. Een ware volksopstand was daarvoor nodig om het college op de valreep over de streep te trekken. Het bericht dat het succesvolle podium al na een jaar zijn deuren zou moeten sluiten sloeg in als een bom.

Lees verder
5 januari 2001

SP wil Ossenaren via een referendum laten kiezen over verkoop kabel

Alle partijen met uitzondering van de SP hebben in december in de raad besloten de kabel te verkopen. De SP heeft voorgesteld een referendum te houden. Een referendum is een goede mogelijkheid om een einde te maken aan deze al jaren durende discussie in de politiek.

Lees verder
23 december 2000

Behoud kabel levert Oss tenminste vier miljoen meer op dan verkoop

Uit ambtelijke berekeningen blijkt dat behoud van de kabel tenminste vier miljoen meer opbrengt dan verkoop van de kabel. Bij verkoop uitgaande van een verkoopprijs van f 2000,- per abonnee en een verhoging van de tarieven van 14 naar 21 gulden per maand resteert een boekwinst van 28,4 miljoen gulden. Behoud van de kabel en verhoging van de tarieven van 14 naar 21 gulden levert een winst op van 32,7 miljoen gulden. Een meerwinst van ruim vier miljoen gulden. Op puur financiële gronden is het derhalve verstandiger de kabel niet te verkopen.

Lees verder
7 december 2000

Oss in het schip met aankoop boerderij

We hebben een superaankoop gedaan, betoogt VVD-wethouder Van Orsouw. In werkelijkheid is de gemeente voor 630.000 gulden in het schip gegaan bij de aankoop van een boerderij aan de Macharenseweg en voor 3,2 miljoen eigenaar geworden van een luchtkasteel.

Lees verder
6 december 2000

Gehandicapten doelwit forse bezuiniging

Behalve dat een handicap je veel beperkingen oplegt, maakt ie het leven ook gemiddeld 20 procent duurder. Dat is veel, zeker als je maar een klein inkomen hebt. Het college interesseert dit kennelijk niks.

Lees verder
4 december 2000

De Groene Engel moet blijven

Een dik jaar geleden opende de Groene Engel haar deuren. Na jaren voorbereiding, tegenslag, astbestaffaire was het dan eindelijk zover. Het vorige SP college gaf de Groene Engel financiëel de gelegenheid om zich de komende 2 jaar te bewijzen. Oss was al jaren op zoek naar een cultureel centrum voor jongeren. De Groene Engel zou zo'n podium worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier