h

Nieuws van de afdeling

13 november 2001

Actiecomité teleurgesteld over houding gedeputeerde van Nistelrooij

Het actiecomité 'Anna moet blijven' is zeer teleurgesteld over de houding van gedeputeerde van Nistelrooij inzake de kwestie van het behoud van de ziekenhuizen in Oss en Veghel.

Lees verder
6 november 2001

Wethouder Boerboom verkeerd geïnformeerd

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders inzake het Popkollektief en de geïrriteerde houding van verantwoordelijk wethouder Boerboom naar de SP toe.

Lees verder
25 oktober 2001

Ledenvergadering met Jan de Wit druk bezocht

Op een drukbezochtte ledenvergadering op woensdag 24 oktober j.l. is door de afdeling Oss instemmend gereageerd op het concept-verkiezingsprogramma van de SP, wat werd gepresenteerd door 2e Kamerlid Jan de Wit. De hoofdlijnen van het programma werden door alle leden onderschreven.

Lees verder
23 oktober 2001

Rapport professor Casparie gemiste kans

Het rapport voldoet niet aan de verwachtingen en geeft geen antwoord op de hamvraag die had moeten worden beantwoord. Prof Casparie stelt: “Hoewel wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt en niemand precies weet waar het omslagpunt zich bevindt, kan gesteld worden dat ziekenhuizen met 200 bedden als zelfstandige instellingen in de toekomst geen bestaansrecht meer hebben.”

Lees verder
17 oktober 2001

Bizare trends

Heden ontving onze fractie van de BEKO groep een brief met een aanbod om naast het Amusino aan de Burwal in Oss alsnog een “Casino Palace” te mogen vestigen aan de Euterpehof. In ruil daarvoor doet de BEKO groep een aanbod om in Oss jaarlijks voor 250 duizend gulden aan goede doelen te besteden.

Lees verder
4 oktober 2001

WVG indicatiestelling naar RIO?

Op 2 oktober heeft het college ingestemd met de aanpassing van het activiteitenplan van het Regionaal Indicatie Orgaan om een rijkssubsidie van 750.000 gulden veilig te stellen. Het gevolg van deze stellingname betekent het einde van het Osse Wvg loket in de huidige opzet. De indicatiestelling wordt thans gedaan door Wvg-medewerkers onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het collegebesluit impliceert het overbrengen van de indicatiestelling naar het RIO.

Lees verder

Pagina's

U bent hier