h

Eindelijk extra fietsenstalling op de Spoorlaan

17 januari 2014

Eindelijk extra fietsenstalling op de Spoorlaan

SP raadslid Albert Arends vraagt al jaren aandacht voor de fietsenproblematiek rondom het station.
Belangrijkste punt was de beperkte ruimte in de stalling, getuige de gigantische puinhoop voor het station. Eind november 2013 verzocht Albert Arends  verantwoordelijk wethouder de Bruijn om serieus de mogelijkheid te bekijken om de oude fietsenstalling tegenover het station (voorheen Kladt) weer in gebruik te nemen.
De Bruijn zou op zoek gaan naar de eigenaar van het pand .Na wederom overleg met de wethouder werd Arends verteld dat de eigenaar was gevonden.De bebording zou klaar gemaakt worden en per 1 januari 2014 zou de stalling worden geopend.
 
Deze datum werd echter niet gehaald dus wederom contact met de wethouder opgenomen.Nu werd half januari genoemd. Tot op heden  is er nog weinig te zien, maar de SP gaat ervan uit dat deze stalling zo snel mogelijk wordt geopend. 
 
Door al onze acties is het college nu eindelijk doordrongen van het feit dat de stallingsruimte voor fietsers te klein is.Er wordt nu ook aan de achterzijde van het station gewerkt aan een uitbreiding .
 
In ieder geval zal er gedurende de werkzaamheden achter het station voldoende ruimte zijn door het in gebruik nemen van de tijdelijke stalling. Echter  vraagt de SP zich wel af of uitbeiding aan de achterzijde wel het gewenste resultaat oplevert.
Ruim 80% van de gebruikers komt nl van de noordzijde.
Wij denken niet dat deze  fietsers allemaal netjes via de Molenstraat en de Gasstraat gaan .
De SP stelt dan voor om  deze  tijdelijke stalling permanent  te maken.
Als nu alle omgevallen fietsen /wrakken opgeruimd worden is de entrée van Oss via het station stukken verbeterd.

U bent hier