h

Nieuws uit 2011

14 mei 2011

Anneke, BEDANKT!

Vanmiddag hebben ruim 500 mensen de receptie bezocht waar Anneke de Bres afscheid nam als huisarts. Anneke heeft ruim 35 jaar als huisarts bij Ons Medisch Centrum gewerkt, een huisartsenpraktijk die in 1975 werd opgericht op initiatief van de SP.

Anneke neemt afscheid
Anneke in gesprek bij haar afscheid van "Ons Medisch Centrum"

Lees verder
12 mei 2011

Motie tegen bestuursakkoord VNG - Rijk


Mahmut ErciyasSteeds meer gemeenten keren zich tegen het bestuursakkoord dat is gesloten tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Volgens het akkoord krijgen gemeenten taken van het Rijk overgeheveld op het gebied van werk, zorg en jeugd. Maar dit gaat gepaard met een miljardenbezuiniging en minder beleidsvrijheid voor gemeenten. Vooral mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals mensen met een handicap of arbeidsbeperking, worden hierdoor hard getroffen en de armoede ingejaagd. Onacceptabel vindt ook de Osse SP-fractie.

De SP heeft een motie opgesteld die tijdens de eerstvolgende raadsvergadering (19 mei) wordt ingediend. Ook andere partijen hebben kritische moties opgesteld. Het zou goed zijn als die tot een gezamenlijke motie kunnen worden omgewerkt zodat de Osse raad een krachtig protestgeluid kan laten horen.

lees verder voor de motie:

Lees verder
7 mei 2011

Zondag weer Zout


Er zit weer Zout in het vat op zondagmiddag 8 mei om klokslag 16.00 uur in de Groene Engel.

Hoofdgast is Tom Bade, milieugeograaf en bevlogen aanhanger van wilde natuur. Hij strijdt tegen de opvatting dat natuur geld kost en het tobben is geblazen; natuur levert volgens hem juist geld op. In het interview wordt ingegaan op de zin en onzin van de bosomvorming in Herperduin en de bezuinigingen van staatssecretaris Bleker op natuur.

Lees verder
6 mei 2011

1 JUNI TRIBUNELOOP
Woensdagavond 1 juni wordt de jaarlijkse Tribuneloop door het Osse centrum gehouden. Om 20.00 uur starten de wedstrijden over 5 en 10 km. Daarvoor zijn er nog wedstrijden voor de jeugd over 2 en 4 km. Start en finish zijn voor het SP-gebouw aan de Linkensweg in Oss. Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in het SP-gebouw.

Lees verder
26 april 2011

Onze man voor Brabant


Afgelopen vrijdag is Jules Iding gekozen tot de eerste SP- gedeputeerde in Nederland. Dit gebeurde in het provinciehuis van Brabant in Den Bosch. Ook uit Oss waren verschillende mensen aanwezig om dit moment mee te maken. De osse afdelingsvoorzitter Albert Arends en de osse fractievoorzitter van de SP, Paul Peters, boden Jules een bijzondere poster aan met de tekst "Onze man voor Brabant".

Lees verder
19 april 2011

Ook in Oss: Passend Onderwijs Oké, Bezuinigingen Nee!

Oss verontrust over bezuinigingen in het onderwijs

Manja Smits spreekt de zaal toe
Manja Smits, Tweede Kamerlid voor de SP, spreekt in Oss ruim 80 mensen uit het onderwijs toe die boos zijn over de bezuinigingen op het passend onderwijs


Voor de laatste bezoekers was het nog een plekje zoeken in de vergaderzaal van de SP. Ruim 80 belangstellenden bezochten de avond over de op handen zijnde bezuinigingen in het onderwijs. Dat is uniek voor Oss. Nog nooit zijn er zoveel mensen uit het onderwijsveld uit Oss en omgeving bij elkaar geweest om hun ongerustheid te uiten!

De bezoekers kwamen uit diverse hoeken: het Speciale Onderwijs, het reguliere basisonderwijs, ambulante begeleiders,directies, schoolbesturen , voortgezet onderwijs en politieke vertegenwoordigers. Hoewel de minister na de eerste geluiden van hevige tegenstand haar voorstel om maar liefst 300 miljoen te bezuinigen,voor een jaar in de ijskast heeft gezet, is niemand er gerust op.

Op de avond deden een zestal sprekers het woord. Hans van der Burg, directeur van Speciaal Basisonderwijs "De Sterrenkijker" in Oss en Uden beet het spits af. Hij vreest dat de groepen in het Speciaal Onderwijs te groot worden. De scholen voor het Speciaal Onderwijs moeten het straks met 10% minder doen. Dat betekent dat er 15 kinderen in één groep zouden komen. Nog maar een aantal jaren geleden was 12 leerlingen het maximum. Steeds maar nieuwe bezuinigingen schroeven het aantal leerlingen omhoog. Vijftien zorgleerlingen in één groep is eenvoudigweg teveel. Daarnaast uitte hij zijn bezorgheid over de manier waarop minister Bijsterveldt te werk gaat. Alles wordt van bovenaf opgelegd zonder overleg met de scholen. Visie ontbreekt; bezuinigingen bepalen haar beleidskeuzes. Het lijkt wel of ze de conclusies van de commissie Dijsselbloem nooit gehoord of gelezen heeft.

Carla Harbers, teamleider Regio Oss van de Ambulante Begeleiding, stak haar misnoegen ook niet onder stoelen of banken. Veel expertise dreigt verloren te gaan. Nu al zoeken ambulante begeleiders een andere baan. Dat is zo jammer! Onderzoek heeft uitgewezen dat de effecten van de ambulante begeleiding heel positief zijn.

Peter van Hulst, consulent van de Algemene Onderwijsbond (AOB), is zelf leerkracht van groep 8. Het werk van de leerkracht wordt steeds zwaarder. Er blijkt onder leerkrachten steeds meer actiebereidheid te zijn. In Nieuwegein waren al 10.000 mensen bij elkaar. Het is goed dat de CNV-onderwijsbond , de AOB, de Primair Onderwijsraad en de Voortgezet Onderwijsraad samenwerken. Hij roept schoolbesturen, leerkrachten en ouders op in acie te komen.

Jan van de Heuvel, coördinator Kwaliteitszorg van de Stichting Katholiek Basisonderwijs, bewees met cijfers het succes van de ambulante begeleiding. Het gros van de leerlingen die ambulante begeleiding krijgen, kan doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. De inspectie legt de lat hoog waar het gaat om de leerprestaties. Dan is het niet terecht dat de ondersteuning die de leerkrachten krijgen voor kinderen die dat nodig hebben, weg wordt gehaald!
Theo Brands, coördinator van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Maasland (SPOM), voegde hier nog aan toe dat door de komende bezuinigingen kinderen tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Wanneer het reguliere onderwijs hen niet meer kan opvangen en het speciaal onderwijs ook niet, waar moeten ze dan naar toe? Wij zijn bereid om mee te denken hoe alles efficiënter en minder bureaucratisch georganiseerd zou kunnen worden. Maar het mag nooit ten koste gaan van de leerlingen met een zorgvraag.

De laatste maar niet de minste spreker was Manja Smits, Tweede Kamerlid van de SP. Zij heeft het in Den Haag al voor elkaar gekregen dat er geen enkele school voor Speciaal Onderwijs haar deuren zal sluiten

Zij had een sprekend voorbeeld. In het nieuws verschijnen vaak cijfers over hoeveel kinderen extra zorg behoeven. Maar ik zie nooit cijfers over hoeveel mensen extra hypotheekaftrek krijgen voor hun grote villa! Kinderen zijn onze toekomst. Daar moet je niet op bezuinigen. In een beschaafd land krijgen alle kinderen onderwijs dat bij hen past! De maatschappij zou zich moeten afvragen hoe het komt dat kinderen meer begeleiding nodig hebben. We moeten toch zeker niet terug naar de tijd dat achterin de klas de kinderen zaten die moesten zorgen voor de koffie voor de meester en de planten op de vensterbank....


MariAnne Marijnissen leidde de avond. Ze vatte de avond kort en bondig samen: Passend Onderwijs Oké, Bezuinigingen Nee!


Mari-Anne Marijnissen (SP), initiatiefneemster van de avond en zelf werkzaam in het onderwijs, laat de mensen in de zaal ook aan het woord. Op de achtergrond onderwijswethouder Peters (CDA)

Als club van Verontrust Onderwijs Oss gaan we de vinger aan de pols houden. Dit is nog maar het begin. Hier komt zeker een vervolg op. Deze bezuinigingen moeten van de baan. Leerkrachten uit het hele onderwijsveld en ouders moeten de handen ineen slaan. Duidelijk is geworden dat het hele onderwijsveld dat aanwezig was ook binnen hun scholen het onderwerp op de agenda gaan zetten. Met een goede samenwerking onderling,die op deze avond tot uiting kwam,moeten we ervoor zorgen dat in Oss elk kind het onderwijs krijgt dat hij nodig heeft. De SP wil in Oss het vliegwiel zijn om de protesten richting Den Haag aan te zwengelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier