h

SP motie wordt bij honderden gemeenten besproken

8 december 2008

SP motie wordt bij honderden gemeenten besproken


Op de SP Motie : “het ongedaan maken van de effecten van de bezuinigingen op de AWBZ en om voldoende middelen beschikbaar te stellen om ook buiten de grote steden de opvang van dak- en thuislozen uit te kunnen voeren” zijn honderden reacties van andere gemeenten binnengekomen. 267 gemeenten reageerden dat de motie op de lijst van ingekomen stukken zou komen voor de eerstvolgende raad en/ of ter kennis zou worden gebracht aan de raadsleden.

Het merendeel van de gemeenten zou de motie direct in december op de raadsagenda plaatsen. Drie gemeenten in Zuid Limburg hebben geantwoord dat ze zelf al een soortgelijke motie vanuit de Raad naar Den Haag hadden gestuurd.

Slechts één negatieve reactie kwam er van de VVD in de gemeente Almere (met Burgemeester Annemarie Jorritsma ).” Dergelijke rond gestuurde moties werden niet in behandeling genomen. Daar had men de V.N.G. voor. "Neemt u daar maar contact mee op”, was hun reactie.

Den Haag wordt zo, ook zonder Almere, in ieder geval wakker geschud!

Zie SP motie en hier

U bent hier