h

Tekort aan opvangplaatsen voor crisisopvang

12 november 2008

Tekort aan opvangplaatsen voor crisisopvang

SP Motie: Oproep om bezuinigingen op de AWBZ ongedaan te maken

Jan van der Doelen

Overwegende dat:

- het Rijk steeds meer taken naar gemeenten over draagt;
- daarbij de bijbehorende financiën meestal onvoldoende zijn;
- er in Oss, en de regio’s ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen een tekort aan opvangplaatsen is voor crisisopvang, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, gezinnen, recidivisten,psychiatrische patiënten en verslaafden (alcohol, drugs, gokken);
- de gemeente Oss als centrumgemeente samen met veertien andere gemeenten hier verantwoordelijk voor is.
- er € 800 miljoen bezuinigd wordt op de AWBZ;
- een op de drie psychiatrische patiënten een AWBZ-uitkering ontvangt;
- het merendeel van de genoemden ook dak- en thuisloos is en begeleid moet worden;
- het in de regio Oss om enkele honderden cliënten gaat;
- nieuwe cliënten nog onder geen enkele regeling vallen;
- bovendien aan de WMO als taak is toegevoegd de opvang van recidivisten;
- de gemeente Oss nu al € 1,5 miljoen bijlegt uit de algemene middelen aan de WMO
- de grote steden meer geld eisen voor de opvang van dak- en thuislozen,

besluit:
het college van de Gemeente Oss op te roepen om:
- er bij Het Kabinet en de Tweede Kamer der Staten Generaal op aan te dringen om de effecten van de bezuinigingen op de AWBZ ongedaan te maken en om voldoende middelen beschikbaar te stellen om ook buiten de grote steden de opvang van dak- en thuislozen uit te kunnen voeren;
- en roept het college op om er ook bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant op aan te dringen om haar verantwoordelijkheid te nemen, en middelen vrij te maken voor de dak- en thuislozen die onder verslavingszorg vallen.

SP raadslid Jan van der Doelen

Zie ook:

U bent hier